Elatus Era är en helt ny fungicid för ett mer kraftfullt och långvarigt skydd av din spannmålsgröda

You are here

Elatus Era logo banner

Skörden sitter i bladen

Planera för framgång - välj Elatus™ Era

Rätt tidpunkt

Timing är nyckeln till framgång!

Prioritera att skydda vetets flaggblad så effektivt som möjligt!

I vete står axet och de två översta bladen för ca 88% av allt ljus som plantan fångar upp. Flaggbladet står själv för hela 43 %

Timing är nyckeln till framgång

Källa: AHDB, UK – Wheat disease management guide 2019

Flaggbladet står själv för hela 43 %

Källa: AHDB, UK – Wheat disease management guide 2019

SOLATENOL är systemiskt verkande

Detta ger ett effektivt och långvarigt skydd i hela bladet. Den systemiska rörelsen i bladet går dock bara från bladbasen och utåt mot bladspetsen, inte tvärt om. Det betyder att bladbasen måste träffas med sprutvätskan!

 

Växthus

 

  • Makligt snabb, utåtriktad transport och en hög inneboende effektivitet ger utmärkt kontroll av svartpricksjuka och rost i hela bladet.
  • Jämn fördelning av SOLATENOL I bladet ger mycket god långtidseffekt

SOLATENOL är systemiskt verkande

Exempel på sprutning i för tidig timing (DC37), vilket resulterar i otillräcklig träffbild av sprutvätskan på flaggbladets bladbas (L9-1010-03 2019 -Lidköping)

Lärdom: flaggbladet måste vara fullt utvecklat och möjligt att träffa med sprutvätskan

Flaggbladet, nollruta Obehandlat

Flaggbladet, nollruta Obehandlat

Flaggbladet, behandlat Otillräcklig täckning

Flaggbladet, behandlat Otillräcklig täckning

Blad 2 (samma planta) Full täckning

Blad 2 (samma planta) Full täckning

Exempel på sprutning i förebyggande tidpunkt (innan smittan är på plats) vid fullt utvecklat flaggblad vilket ger perfekt träffbild av sprutvätskan på hela flaggbladet

Exempel på sprutning i förebyggande tidpunkt (innan smittan är på plats) vid fullt utvecklat flaggblad vilket ger perfekt träffbild av sprutvätskan på hela flaggbladet

Det här är Elatus Era

Syftet med en svampbehandling är att hålla bladet grönt och aktivt så att det kan fortsätta producera skörd, utan att begränsas av svampsjukdomar. 

Elatus Era kännetecknas av 3 egenskaper:

  • Komplett skydd mot alla de viktigaste sjukdomarna i spannmål.
  • Håller bladet grönt och aktivt från insidan ut.
  • Den helt nya aktiva substansen SOLATENOL™ ger ett pålitligt skydd oavsett säsong.

Ger dig komplett och pålitligt skydd

Elatus Era används mot svampsjukdomar i vår- och höstvete, vår- och höstkorn, råg och rågvete. (All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits)

Elatus Era ger ett komplett skydd mot alla relevanta sjukdomar i stråsäd. Ett komplett skyddet innebär att du inte längre behöver blanda flera olika produkter - samma ansträngning men med bättre effekt helt enkelt.

Skydda din gröda mot bladfläckar…

Elatus har en av marknadens bästa effekter mot svartpricksjuka, vilket är den vanligaste sjukdomen i svensk veteodling. Elatus har även den i särklass bästa effekten mot vetets bladfläcksjuka (DTR), vilket är en nygammal bladfläcksjukdom som ökat kraftigt i svensk veteodling under 2016 och 2017.

..och få enastående effekt mot rost

Rost är en sjukdom som när den kommer har väldigt stor påverkan på skördenivån. Oavsett om det gäller gulrost, brunrost eller kornrost ger Elatus Era ett enastående effektivt och långvarigt skydd mot rostangrepp.

Sjukdomsprofil i vete och i korn

Sjukdomsprodil i vete

Sjkukdomsprodil i korn

SOLATENOL™ – Kraften sitter i molekylen

En helt ny aktiv substans.

Elatus Era innehåller: SOLATENOL™ 75 g/l (SDHI) och Protiokonazol 150 g/l (Triazol)

Det är två aktiva substanser med olika verkningssätt:

  • Solatenol är den nyaste och mest potenta substansen i den kemiska gruppen karboxamider, dit de flesta så kallade SDHI-produkterna hör.
  • Protiokonazol är en triazolliknande ergosterolhämmare. Båda substanserna är systemiska i uppåt- och utåtgående riktning och verkar både förebyggande och kurativt.

Egenskaper

Kraft och precision

Utöver en kraftfull effekt mot svampsjukdomar, har SOLATENOL egenskaper som gör att den fungerar på ett optimalt sett inne i växten. En sådan egenskap är dess fettlöslighet som gör att den snabbt binder sig till bladytan efter applicering vilket ger en bra långtidseffekt.

Vad har molekylen för betydelse i ditt fält?

Den potenta inneboende verkan av själva molekylen medför att även en liten mängd SOLATENOL ger har en god effekt och att grödan hålls frisk oavsett sjukdom och säsong.

Solatenol molekyl

Så fungerar SOLATENOL

Hemligheten bakom Elatus Era är den nya aktiva substansen SOLATENOL, en molekyl som tillhör gruppen SDHI:er men som utmärker sig genom sin pålitlighet oavsett säsong och svampsjukdom.

Fördelning i bladet

För att hela bladet ska skyddas och för att energitransporten upp till axet ska kunna fungera är det viktigt att den aktiva substansen fördelar sig jämnt i bladet, från bas till spets. Grafiken visar en jämförelse med den aktiva substansen Fluxapyroxad. Vid en mätning av hur mycket aktiv substans det finns i de olika bladsektionerna visar SOLATENOL en jämnare fördelning i de olika bladsektionerna.

Fördelning i bladet

Skörden sitter i bladet

Det är de gröna bladen som fyller axets kärnor genom att omvandla sol och koldioxid till kolhydrater. Att skydda bladen så att de är aktiva så länge som möjligt är därför helt avgörande för en hög skörd.

Studier i höstvete visar att så länge som mer än 37 % av bladytan fortfarande är grön och frisk bladyta ökar skörden med ungefär 150 kilo per dygn.

Källa: 1 Gooding et al., 2000. Green leaf area decline of wheat flag leaves.

Se vad som händer i och på bladet

I samband med utvecklingen av Elatus Era och den aktiva substansen Solatenol har Syngenta tagit fram unika bilder på hur det egentligen ser ut i bladet när det angrips av vanliga svampsjukdomar som svartpricksjuka eller rost, och hur Elatus Era bekämpar svampen.

Bilderna är tagna med elektronmikroskop och visar bladytan eller bladet i genomskärning. Se några av bilderna i bildspelet här.

Maximera mängden grön bladyta

Syftet med en svampbehandling är att hålla en så stor andel av bladytan grön så länge som möjligt. Grafiken illustrerar mängd grön bladyta i en behandlad och en obehandlad gröda. Det är från växtstadie 37-39 då flaggbladet kommer fram och cirka 7 veckor efter som 80 % av skörden produceras. Genom att behandla vid rätt tidpunkt kan du maximera mängden grön bladyta och därmed skörden.

Elatus Era - tidpunkten har betydelse

Olika grödor producerar sin skörd på olika sätt

För att lyckas med sin svampbehandling gäller det att sydda den del av grödan som bidrar mest till skörden. Grafiken visar vilken del av en vete-plantan respektive en korn-planta som bidrar mest till plantans ljusupptag och därmed bidrar mest till skörden. I vete är flaggbladet det absolut viktigaste att hålla fritt från angrepp. I korn bidrar strå och ax mycket till skörden och är därmed viktiga att hålla friska.

Elatus Era_vilken del bidrar mest till vete plantans ljusupptag och därmed bidrar mest till skörden

Elatus Era_vilken del bidrar mest till korn plantans ljusupptag och därmed bidrar mest till skörden

Elatus Era håller bladen gröna länge…

Elatus Era innehåller den mest potenta molekylen mot bland annat svartpricksjuka och rostsjukdomar. Långtidseffekten och det breda aktivitetsspektrumet gör att dina blad håller sig gröna och friska och producerar en maximal skörd.

…utan att fördröja skörden

Under utvecklingen av Elatus produkterna ville vi testa om den nya kraftfulla aktiva substansen SOLATENOL, som ingår i alla Elatus-produkter, fördröjde skörden. Liksom andra SDHI:er på marknaden hjälper Elatus Era växten att reglera sina klyvöppningar vilket gör att bladet bättre kan utnyttja vatten och klarar sig bättre under torra förhållanden.

Höstvete, kontroll av Rost - ADAS Boxworth - Grön bladyta, blad 2

Försöket visar att SOLATENOL höll bladen gröna längre än någon annan produkt tack vare sin starka verkan och långtidseffekt. Trots detta fördröjs inte skörden. SOLATENOL håller bladen gröna utan att påverka plantans avmognad.

Så får du ut mest av din svampbehandling

Syftet med en svampbehandling är att hålla bladet aktivt så att det kan fortsätta producera skörd. Varje år förkommer svampinfektioner av olika omfattning, och redan innan angreppen syns på utsidan av bladet har svampen spridit sig på insidan. För att stoppa infektionen i rätt tid gäller det att vara beredd vid varm och fuktig väderlek

Grafiken nedan visar Svartpricksjuka inzoomat på bladytan. Svartpricksjuka sprider sig vid temperaturer på 15-20 grader och det tar cirka 20 dagar från infektion tills att angreppen syns på utsidan av bladet. Den bästa effekten uppnås om behandlingen görs innan symptomen blir synliga.

Elatus Era

Lär dig mer om de viktigaste svampsjukdomarna

Lär dig mer om de vanligaste sjukdomarna i korn och vete för att lyckas med Elatus Era i dina grödor varje år.

Svampsjukdomar har olika krav på sin omgivning för att utvecklas optimalt. Temperaturen är en avgörande faktor som påverkar sjukdomsutvecklingen i din gröda, fuktighet är en annan. Här kan du läsa om några av de vanligaste skadesvamparna i korn och vete i Sverige.

Svampsjukdomar i korn

Kornrost

Optimal temperatur: 18-20°Ckornrost

Latenstid: ca 8-16 dygn

Utseende: Först syns rödbruna prickar, ca 0,5–1 mm stora, och omgivna av en gul zon. De är mest spridda över bladets ovansida

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 95-99%

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Kornrost gynnas av lite högre temperatur jämfört med kornets bladfläcksjuka och angreppen kommer oftast lite senare på säsogen och tar som regel fart strax efter att flaggbladet vuxit fram eller under axgången men även tidiga angrepp kan förekomma. En behandling från dess att flaggbladet vuxit fram eller under axgången ger som regel ett bra skydd mot kornrost.

Kornrust

 

Sköldfläcksjuka

Optimal temperatur: 15-20 °C  korn - Sköldfläcksjuka

Latenstid: 10 dygn

Utseende: Ovala fläckar som i början blir ca 1 x 2 cm i storlek. Först blåaktiga och vattniga, senare grå, torra och omgivna av en brun randzon.

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja

Effekt av Elatus Era: 80 %

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Angreppsutvecklingen följer i normalfallet utvecklingen för kornets bladfläcksjuka och tar fart strax efter att flaggbladet vuxit fram. Vid kraftiga angrepp kan en tidig behandling vara aktuell men ofta är en behandling då flaggbladet vuxit fram en bra strategi för att skydda kornet mot sköldfläcksjuka.

Sköldfläcksjuka

Mjöldagg

Optimal temperatur: 15-20°C korn mjölldag

Utseende: Vita till gråaktiga, mjöl- eller puderliknande karakteristiska fläckar.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 70%

Dos Elatus Era: 0,65 – 0,8* l/ha Stadie 31-69. *Använd specialmedel mot mjöldagg i kombination med ELATUS Era vid kraftiga angrepp

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Angreppet av mjöldagg startar ofta tidigt på säsongen. Risken för angrepp är störst på lätta, fukthållande jordar. Vid odling av mottagliga sorter på jordar som gynnar mjöldaggen bör en tidig behandling i begynnande stråskjutning med ett specialmedel mot mjöldagg övervägas för att hålla grödan frisk fram till den huvudsakliga svampbehandlingen efter att flaggbladet vuxit fram. Sjukdomen har en extremt snabb livscykel och angreppet kan utvecklas mycket snabbt vid gynnsamma förhållanden.

Mjöldagg

Kornets bladfläcksjuka

Optimal temperatur: 12-18°C Kornets bladfläcksjuka

Latenstid: 8-12 dygn

Utseende: Kan anta ett stort antal former beroende på smittokälla och angreppstid. Ett klassiskt symptom är en brun rektangulär fläck med skarpa kanter omgiven av gul vävnad som ses på bilden

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja

Effekt av Elatus Era: 85-90 %

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Kornets bladfläcksjuka är den vanligaste sjukdom i korn och förekommer ofta i mindre omfattning i beståndet redan tidigt på säsongen. Sjukdomen tar som regel fart strax efter att flaggbladet vuxit fram och en bekämpning då flaggbladet precis kommit fram är ofta rätt i tid för att skydda mot kornets bladfläcksjuka.

Kornets bladfläcksjuka

Ramularia

Utseende: Små ljusa avlånga fläckar, ca 1-2 mm långa, omgivna av gulfärgad vävnad. Bladen gulnar och dör från spetsen. Ramularia är lätt att förväxla med fysiologiska fläckar. Korn - ramularia

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja

Effekt av Elatus Era: 85-90 %

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Ramularia kan förekomma redan tidigt under säsongen men det riktiga angreppet tar som regel fart sent på säsongen, från blomningen och framåt. Eftersom svampen utvecklas sent är ofta den bästa bekämpningstidpunkten sent på säsongen. Vid tidiga angrepp av andra sjukdomar i kornet kan en delad behandlingsstrategi krävas för att ge fullgod effekt mot både ramularia och andra sjukdomar eftersom ramularia kommer så sent på säsongen. Elatus Era ger ett bra skydd mot ramularia om den används från begynnande axgång eller senare på säsongen.

Ramularia

Svampsjukdomar i vete

Vetets bladfläcksjuka (DTR)

Optimal temperatur: 20-28°C Vetets bladfläcksjuka (DTR)

Latenstid: 5 dygn

Utseende: Ovala till diamantformade fläckar. Till en början är fläckarna ljusa i mitten med en mörk bård. Efterhand mörknar fläcken och bården gulnar.

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja

Effekt av Elatus Era: 85%

Dos Elatus Era: 0,65 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Vetets bladfläcksjuka har en snabbare generationscykel än svartpricksjuka och utvecklingen går snabbare vilket innebär att behandlingen kan behöva utföras något tidigare än för bladfläckar i allmänhet.

vetets bladfläcksjuka DTR

Brunfläcksjuka

Optimal temperatur: 20-27°C 

Latenstid: 8-16 dygn

Utseende: Gulbruna-bruna fläckar, ofta med en mörk punkt i mitten och mörkare i utkanterna

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja</p><p>Effekt av Elatus ERA: 85-90%

Dos Elatus Era: 0,65 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Brunfläcksjuka angriper alla ovanjordiska delar av plantan. Utvecklingen kan gå snabbt då svampen har en snabbare livscykel jämfört med svartpricksjuka. Vetets brunfläcksjuka angriper även axet och förstör kärnorna. Det är därför viktigt att göra en behandling under själva axgången eller när axet kommit fram för att skydda det mot angrepp. Sjukdomen har dock varit ovanlig i Sverige under de senaste åren.</p>",

Brunrost

Optimal temperatur: 20°C vete - brunrost

Latenstid: 8 dygn

Utseende: Rostbruna pustlar, oregelbundet strödda över bladens ovansidor.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 90-95%

Dos Elatus Era: 0,3 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Brunrost har normalt en mycket sen utveckling i grödan och de första symptomen uppträder i regel inte före axgången. Angreppen gynnas av hög temperatur och når sin kulmen sent under säsongen. Den bästa behandlingstidpunkten för bekämpning av brunrost är därför sent på säsongen och med en produkt med god långtidseffekt.

Brunrost

Axfusarios

Optimal temperatur: >18°C Vete - Axfusarios

Utseende: Angripna ax brådmognad och vid fuktig väderlek antar de en karaktäristisk laxrosa färg. Hela axet kan angripas, men oftast är det ett eller flera småax som angrips

Gynnas av plöjningsfri odling: JA

Effekt av Elatus Era: 50-60 %

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Axfusarios orsakar stora ekonomisk skada genom bildning av mykotoxiner som återfinns i kärnorna efter skörden och som kan göra att spannmålen blir giftig för både människor och djur. Risken för infektion ökar vid användning av infekterat obetat utsäde. Spannmål eller majs som förfrukt ökar också risken för angrepp, särskilt i kombination med plöjningsfri odling. Infektionen av axet sker under blomningen och för ett lyckat behandlingsresultat är det helt avgörande att behandlingen utförs då grödan är i full blom. För att optimera effekten av behandlingen är det även viktigt att tänka på att anpassa spruttekniken så att axet träffas. Vinklade munstycken kan med fördel användas för att förbättra täckningen av axets sidor.

Svartpricksjuka

Optimal temperatur: 15-20°C 

Latenstid: ca 21 dygn

Utseende: Tidiga angrepp visar sig oftast som ovala, grå fläckar på de äldsta bladen. I fläckarna syns tydligt små, svarta pyknidier. Senare blir bladfläckarna bruna och mer långsträckta. Alla blad kan angripas, men axen angrips inte.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 85-90%

Dos Elatus Era: 0,65 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Svartpricksjuka har varit den dominerande sjukdomen i Svensk veteodling sedan millenieskiftet. Utvecklingen speglar därför den normala sjukdomsutvecklingen i Svensk veteodling. Behandlingen bör inriktas på att skydda flaggbladet.

Svartpricksjuka

Mjöldagg

Optimal temperatur: 15-20°C 

Utseende: Vita till gråaktiga, mjöl- eller puderliknande karakteristiska fläckar.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 70%

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Angreppet av mjöldagg startar ofta tidigt på säsongen. Risken för angrepp är störst på lätta, fukthållande jordar. Vid odling av mottagliga sorter på jordar som gynnar mjöldaggen bör en tidig behandling i begynnande stråskjutning med ett specialmedel mot mjöldagg övervägas för att hålla grödan frisk fram till den huvudsakliga svampbehandlingen efter att flaggbladet vuxit fram. Sjukdomen har en extremt snabb livscykel och angreppet kan utvecklas mycket snabbt vid gynnsamma förhållanden.

Mjöldagg

Gulrost

Optimal temperatur: 10-15°C

Latenstid: 12 dygn

Utseende: Små ljusgröna till gula fläckar, som efter några dagar utvecklas till brungula eller orange sporsamlingar. De karakteristiska strimmorna utvecklas först under stråskjutningen.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 99%

Dos Elatus Era: 0,3 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Gulrost har ett lågt temperaturoptimum och angreppen börjar oftast tidigt på säsongen. Behandlingen kan vara aktuell redan från tidig stråskjutning för att förhindra uppförökning av smittan i beståndet. Observera stora sortskillnader för mottaglighet av gulrost.

Gulrost

Så utvecklas sjukdomarna i bladet

Septoria:

Svartpricksjuka en vanligt förekommande svampsjukdom i svensk veteodling och orsakar varje år stora skördeförluster. Regnigt väder under våren och sommaren kan ge mycket starka angrepp.

Svartpricksjuka sprids med vind och regndroppar latenstiden (tiden det tar från infektion till att symptomen syns på bladen) är cirka 20 dagar.

Bilden visar hur sporer av septoria landar på bladytan och sprider sig för att sedan gå in i bladet och förstöra bladets celler, vilket gör att bladet slutar producera skörd.

Septoria

Rost:

Rostsjukdomar är inte lika vanligt förekommande som svartpricksjuka men när angreppen väl kommer så har det stor effekt på avkastningen. Sorter kan vara mer eller mindre känsliga för rostangrepp.

Latenstiden (tiden det tar från infektion till att symptomen syns på bladen) för rost är kort, 8 dygn för brunrost och 12 dygn för gulrost.

Bilden visar hur bladet ser ut när det infekteras av brunrost. Hur hyferna går in i bladet och efter cirka 7 dagar bryter igenom bladytan och gör att bladet slutar producera skörd.

Rost

VETE - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

Varje år angrips spannmålsgrödan av svampsjukdomar. Angreppens omfattning varierar men slår man ut mängden angrepp över tid är nivån konstant och i vissa fall ökande.

Grafiken visar en sammanställning av angrepp av svartpricksjuka och rost mellan 1989 och 2020. Det är en sammanställning av Växtskyddscentralens insamlade data. Angreppen av svartpricksjuka varierar över åren men ser man till trenden är angreppsnivån konstant över tid. För angrepp av gulrost och brunrost ökar mängden angrepp av gulrost övertid. Källa:Växtskyddscentralens analysdatabas.

VETE - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

KORN - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

Grafiken visar en sammanställning av angrepp i korn mellan 1989 och 2020. Det är en sammanställning av Växtskyddscentralens insamlade data. Här kan man se att Kornets bladfläcksjuka är sjukdomar som ger störst angrepp. Men vi kan också se att mjöldagg minskar i betydelse medan kornrost har ökat relativt kraftig under 2000-talet. Källa:Växtskyddscentralens analysdatabas.

KORN - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

% DTR av totala bladfläcksvampar

Procent DTR av totala bladfläcksvampar

DTR, vetets bladfläcksjuka, stod för 50 % av de totala angreppen av bladfläckar i Sverige enligt Jordbruksverkets gradering 2020. 

Under många år var angreppen under 10% , men från år 2015 till idag ökat till 50%, likt grafen ovan visar.

DTR är en mer värmeälskande svampsjukdom med en kortare latenstid och snabb utveckling. DTR’s spridning gynnas av plöjningsfri odling, särskilt av vete efter vete, där mycket skörderester finns kvar på markytan.

ELATUS Era innehåller den unika SOLATENOL- molekylen som är den bästa molekylen för bekämpning av DTR

Sjukdomar har olika latenstider

De olika sjukdomarna har olika latenstider. Till exempel så har mjöldagg en kort latenstid och angreppen syns redan inom några dygn. Även rostsjukdomarna har en snabb livscykel och latenstiderna är cirka 1 vecka vid gynnsamt väder. Längst latenstid har svartpricksjuka i vete. Den är ca 21 veckor men kan vara några dagar kortare vid mild och fuktig väderlek eller till och med någon vecka längre om det är kall och torrt.

Vad betyder latenstid?

Tiden det tar från att en svampsjukdom infekterar en gröda till dess att de första symptomen framträder kallas för latenstid. För våra vanligaste svampsjukdomar i spannmål varierar latenstiden från några dygn upp till flera veckor.

 LATENSTIDER VETE
Septoria tritici, Svartpricksjuka21 Dygn
Brunrost8 dygn
Gulrost12 dygn
Brunfläcksjuka8-16 dygn
DTR5 dygn

 

 LATENSTIDER KORN
Sköldfläcksjuka10 (-32) Dygn
Kornets bladfläcksjuka8-12 dygn
Ramularia 
Kornrost8-16 dygn

 

Vad är viktigt att känna till om latenstider?

Anledningen till att man använder svampmedel är att skydda grödan från svampsjukdomar. På grund av latenstiden hinner angreppet utvecklas och få fäste i plantan redan innan sjukdomen syns på bladytan.

Det är förklaringen till varför vissa sjukdomar såsom gulrost helt plötsligt kan ha infekterat en gröda som för någon dag sedan såg helt frisk ut.

Infektionen av svampsjukdomar startar vid gynnsamma väderbetingelser, främst en gynnsam temperatur i kombination med nederbörd och fuktig väderlek. Sedan utvecklas svampen inne i bladet.

Allteftersom svampen växer i bladet blir den också svårare att bekämpa och har redan börjat skada bladet.

Hur påverkar latenstiden min behandling?

Den högsta effekten vid en svampbehandling uppnås om behandlingen utförs när svampen gror eller precis har börjat etablera sig. Det gäller alltså att skydda plantan vid tidpunkten när infektionen sker.

Gynnsam väderlek för svampinfektioner är fuktigt och varmt väder. Här kan du läsa mer om vilka förhållanden som gynnar olika svampsjukdomar i vete och korn.

Att vänta till dess att symptomen av sjukdomen syns på utsidan av bladet innebär att vi både tappar effekt och snabbar på resistensutvecklingen mot produkterna, eftersom det blir svårare att bekämpa sjukdomen.

Praktisk användning

Elatus Era är det enda du behöver för att skydda dina grödor mot svamp. Rekommenderad användning

Elatus Era får endast användas en gång per säsong. På grund av att den ger ett brett och ihållande skydd bör den användas som första produkt i en svampstrategi, eller som enda produkt i de säsonger det bara görs en behandling. Elatus Era behöver inte blandas med andra fungicider för att ge ett heltäckande skydd.

Höstkorn

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,5-0,75 l/ha. (max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Används från och med begynnande stråskjutning fram till avslutad axgång. I korn är de nedre bladen mycket viktiga att skydda från angrepp och behandlingen med Elatus Era kan med fördel användas redan från begynnande stråskjutning om det finns risk för tidiga angrepp. En normal behandlingstidpunkt är i samband med att flaggbladet växer fram till början av axgången. Vid problem med Ramularia är en behandling under sen axgång optimal. För att möjliggöra en senarelagd behandling är det ofta lämpligt att då också göra en behandling tidigare för att förhindra att grödan blir infekterad på ett tidigt stadium. Den tidiga behandlingen är särskilt viktig om problem med mjöldagg förekommer.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Elatus Era ger ett komplett skydd mot alla relevanta svampsjukdomar och behöver oftast inte blandas med andra svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg.

Vid en strategi med flera behandlingstidpunkter är det lämpligt att använda en eller flera effektiva produkter som har ett annat verkningssätt än Elatus Era för att förebygga resistens. Några exempel på sådana är strobiluriner såsom Amistar, Quadris och Comet Pro eller AP-fungiciden Kayak.

Praktisk användning - höstkorn

 

 

 

Vårkorn

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,5-0,75 l/ha. (Max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Används från och med begynnande stråskjutning fram till avslutad axgång. I korn är de nedre bladen mycket viktiga att skydda från angrepp och behandlingen med Elatus Era kan med fördel användas redan från begynnande stråskjutning om det finns risk för tidiga angrepp. En normal behandlingstidpunkt är i samband med att flaggbladet växer fram till början av axgången. Vid problem med Ramularia, som blivit alltmer vanlig, är en behandling under sen axgång optimal. För att möjliggöra en senarelagd behandling är det ofta lämpligt att då också göra en behandling tidigare för att förhindra att grödan blir infekterad på ett tidigt stadium.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Elatus Era ger ett komplett skydd mot alla relevanta svampsjukdomar och behöver oftast inte blandas med andra svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg. Vid en strategi med flera behandlingstidpunkter är det lämpligt att använda en eller flera effektiva produkter som har ett annat verkningssätt än Elatus Era för att förebygga resistens. Några exempel på sådana är strobiluriner såsom Amistar, Quadris och Comet Pro eller AP-fungiciden Kayak.

Praktisk användning - vårkorn

Vårvete

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,65-0,8 l/ha (Max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Användningen är tillåten från begynnande stråskjutning till och med avslutad blomning. En kraftfull produkt som Elatus Era används normalt från flaggbladsstadiet och framåt eftersom det ger det bästa skyddet av flaggbladet som är det viktigaste bladet. För bekämpning av Axfusarios används full dos av Elatus Era vid full blom.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Vid enkelbehandling runt axgången kan Elatus Era användas ensamt och behöver oftast inte blandas med något ytterligare svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg. Vid dubbelbehandling bör Elatus Era alltid användas i den första behandlingen på grund av dess breda effekt som ger ett mycket bra skydd mot samtliga bladfläckssjukdomar och rost. För den uppföljande behandlingen rekommenderar vi Armure eller Tiro, eventuellt i blandning med Quadris, Comet Pro eller någon annan strobilurin, eftersom dessa produkter inte har någon gemensam aktiv substans med Elatus Era vilket är positivt ur resistenssynpunkt.

Praktisk användning - vårvete

Rågvete

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,5-0,75 l/ha. (Max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Användningen är tillåten från begynnande stråskjutning till och med avslutad blomning. För bekämpning av Axfusarios används full dos av Elatus Era vid full blom.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Vid enkelbehandling runt axgången kan Elatus Era användas ensamt och behöver oftast inte blandas med något ytterligare svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg. Vid dubbelbehandling bör Elatus Era alltid användas vid huvudbehandlingen runt tidpunkten då flaggbladet växer fram eller vid axgång på grund av dess breda effekt som ger ett mycket bra skydd mot samtliga bladfläckssjukdomar och rost.

Praktisk användning - Rågvete

Råg

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,5-0,75 l/ha. (Max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Användningen är tillåten från begynnande stråskjutning till och med avslutad blomning. För bekämpning av Axfusarios används full dos av Elatus Era vid full blom.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Vid enkelbehandling runt axgången kan Elatus Era användas ensamt och behöver oftast inte blandas med något ytterligare svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg. Vid dubbelbehandling bör Elatus Era alltid användas i vid huvudbehandlingen runt tidpunkten då flaggbladet växer fram eller vid axgång på grund av dess breda effekt som ger ett mycket bra skydd mot samtliga bladfläckssjukdomar och rost.

Praktisk användning - Råg

Rekommenderad användning

GRÖDAMAX DOSBEHANDLINGS-TIDPUNKT REKOMMENDED DOSREKOMMENDERAD ANVÄNDINGSTIDPUNKTMAX BEHANDLINGAR PER ÅR
Höstvete1,0 l/ha31-69Samtliga bladfläcksvampar (inklusive svartpricksjuka, brunfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka), gulrost, brunrost, mjöldagg m.fl.0,65-0,8 l/haBBCH 31-69, begynnande stråskjutning - avslutad blomning1
Axfusarios1,0 l/haBBCH 65, full blom
Vårvete1,0 l/ha31-69Samtliga bladfläcksvampar (inklusive svartpricksjuka, brunfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka), gulrost, brunrost, mjöldagg m.fl.0,6-0,8 l/haBBCH 31-69, begynnande stråskjutning - avslutad blomning1
Axfusarios1,0 l/haBBCH 65, full blom
Höstkorn1,0 l/ha31-59Bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, gulrost, brunrost, mjöldagg m.fl.0,5-0,75 l/haBBCH 31-59, begynnande stråskjutning - full axgång1
Vårkorn1,0 l/ha31-59Bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, gulrost, brunrost, mjöldagg m.fl.0,5-0,75 l/haBBCH 31-59, begynnande stråskjutning - full axgång1
Höstråg1,0 l/ha31-69Bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, gulrost, brunrost, mjöldagg m.fl.0,5-0,7 l/haBBCH 31-69, begynnande stråskjutning - avslutad blomning1
Axfusarios1,0 l/haBBCH 65, full blom
Höstrågvete1,0 l/ha31-69Bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, gulrost, brunrost, mjöldagg m.fl.0,5-0,7 l/haBBCH 31-69, begynnande stråskjutning - avslutad blomning1
Axfusarios1,0 l/haBBCH 65, full blom

Plöjningsfri odling

Andelen areal som brukas med plogfria jordbearbetningssystem ökar i Sverige.

Efter höstsådd spannmål har andelen plöjningsfri jordbearbetning ökat med cirka 0,5% per år från år 2006 till år 2014 då cirka 35% av stubben efter höstsådd spannmål brukades plöjningsfritt.

I ett plöjningsfritt system lämnas mer halmrester på ytan vilket förändrar förutsättningarna för skadegörarna.

Jordbearbetningssystemet påverkar alltså vilka sjukdomar som kan överföras till grödan från förfrukten via halmrester. Detta påverkar både när sjukdomarna uppträder, vilka sjukdomar som uppträder och hur kraftiga angreppen blir.

Hur påverkas svampsjukdomarna av plöjningsfri odling

I vete är det framförallt vetets bladfläcksjuka (DTR) som gynnas av plöjningsfri odling, men även fusarium och stråbassjukdomar såsom stråknäckare gynnas. Svartpricksjuka påverkas i mindre omfattning eftersom den sprids med vindburna sporer redan under hösten. Eftersom Rostsjukdomar sprids genom luftburen smitta påverkas de inte lika mycket.

Anpassa behandlingen

Eftersom plöjningsfri odling ökar risken för vetets bladfläcksjuka, en sjukdom som har en snabbare livscykel än till exempel svartpricksjuka, behöver bekämpningsprogrammet anpassas. Framförallt kan det finnas behov att sätta in en första bekämpning lite tidigare än normalt.

Det gäller då att ha en produkt som är stark mot vetets bladfläcksjuka redan i den första behandlingen.

Så påverkas svampsjukdomarna av plöjningsfri odling

VETEÖVERLEVER PÅ SKÖRDERESTERÖKAR I PLÖJNINGSFRIA ODLINGSSYSTEMEFFEKT AV ELATUS ERA
SvartpricksjukaJANEJ4,5
Vetets bladfläcksjukaJAJA4
BrunfläcksjukaJAJA4,5
GulrostNEJNEJ5
BrunrostNEJNEJ4,5
MjöldaggNEJNEJ3
StråknäckareJAJA2
FusariumJAJA2,5

 

KORNÖVERLEVER PÅ SKÖRDERESTERÖKAR I PLÖJNINGSFRIA ODLINGSSYSTEMEFFEKT AV ELATUS ERA
Kornets bladfläcksjukaJAja4,5
SköldfläcksjukaJAJA4
RamulariaJAJA4,5
MjöldaggNEJNEJ3,5
KornrostNEJNEJ5
FusariumJAJA2,5

 

Svampbehandling plöjningsfri odling av VETE

Vid plöjningsfri odling finns en ökad risk för vetets bladfläcksjuka och flera andra sjukdomar med snabb sjukdomscykel. Det är därför ofta klokt att tidigarelägga den första behandlingen något vid plöjningsfri odling.

Eftersom Elatus Era hade den bästa effekten mot vetets bladfläcksjuka av de produkter som ingick i Svenska försök från 2016 passar den mycket bra id plöjningsfri odling.

Långtidseffekten som Elatus Era ger innebär också att du som befinner dig i mellansverige och förlitar dig på en enkel axgångsbehandling kan lägga behandlingen något tidigare utan att kompromissa med skyddet mot slutet av växtsäsongen.

Svampbehandling plöjningsfri odling av KORN

Vid plöjningsfri odling av korn efter korn gynnas kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka och ramularia.

Kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka kan ofta uppträda tidigt, särskilt vid plöjningsfri odling av korn efter korn, eller om obetat utsäde använts.

Ramularia uppträder i regel mycket sent på säsongen och kan endast bekämpas effektivt från kornets flaggbladsstadie och framåt.

Elatus Era har mycket god effekt på de sjukdomar som gynnas av plöjningsfri odling. Vid tidiga angrepp av svampsjukdomar i korn kan en dubbel behandling vara aktuell för att maximera skörden. Då används ofta en lite enklare behandling under stråskjutningen. Den första behandlingen följs sedan upp med Elatus Era någon gång från flaggbladsstadiet och fram till full axgång.