Välj en genomtänkt potatisstrategi | Syngenta

You are here

Potatis

Potatis

En bra strategi mot bladmögel och torrfläcksjuka bygger på att behandla i rätt tid och att använda de olika preparatens egenskaper korrekt.

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling

När det gäller potatisodling är det extra viktig att ta kontroll över sjukdomarna redan vid starten. Därför ska du som odlare välja en beprövad bekämpningsstrategi med dokumenterad effekt mot bland annat bladmögel, groddbränna, filtsjuka, lackskorv, silverskorv och torrfläcksjuka - det lönar sig att välja rätt potatisstrategi!

Kvalitet och hög avkastning kommer inte av sig själv

Grunden till en bra kvalitet och hög avkastning läggs genom att använda ett vitalt och friskt potatisutsäde med så lite sjukdomar som möjligt. Därefter krävs en kontinuerlig förebyggande uppföljning under odlingssäsongen med bekämpning av sjukdomar och skadedjur. När odlingssäsongen avslutats är det viktigt med en skonsam upptagning och snabb upptorkning efter skörd. Sedan är viktigt att övervaka och följa utvecklingen under lagring, bland annat temperatur, luftfuktighet och kvalitetsförändringar på lagret. 

Översikt över odlingssäsongen för potatis

Översikt över odlingssäsongen för potatis

Läs alltid etikett och produktinformation före användning.

Betning

Maxim 100 FS förbättrar skalkvalitén och ökar lagringsdugligheten

EFFEKTIV MOT SJUKDOMAR: Bekämpar groddbränna, filtsjuka, lackskorv och silverskorv - och har också effekt mot vanlig skorv, svartpricksjuka, phomaröta och fusariumröta 
BÄTTRE KVALITE: Maxim har en dokumenterad effekt med bättre skalkvalité och lagringsduglighet samt en jämnare knölstorlek. 
ÖKAR AVKASTNINGEN: Både den totala knölskörden och andelen säljbar potatis ökar efter behandling med Maxim. 
DOSERING: Betning på rullbord 0,25 l/ton eller 0,625 l/ha vid applicering direkt vid sättning - viktigt att Maxim fördelas jämt på knölen. 
HANTERING: Lätt att använda, ingen dammbildning och säker hantering.

När du betar potatisen med Maxim 100 FS skyddar du knölarna under groningsprocessen och främjar en jämn och sund gröda.

Betningen kan genomföras antingen vid uttagning från lager eller vid inlagring. För bästa effekt ska betningsmedlet fördelas jämt över knölarna, Maxim 100 FS appliceras inomhus på rullbord i sprutkammare eller under sättningsmaskin i samband med sättningen. Dosering 0,25l/ton utsädespotatis eller 0,625 l/ha direkt vid sättning.

Maxim 100 FS är ett förebyggande kontaktverkande betningsmedel med bred effekt mot svampsjukdomar. Den har effekt mot groddbränna, filtsjuka, lackskorv, silverskorv, svartpricksjuka och sidoeffekter mot vanlig skorv och fusarium. Betningsmedlet förhindrar också spridning av lagringsmitta, som kan förekomma vid hantering av knölarna.

Fördelar med Maxim 100 FS

Maxim 100 FS skyddar knölarna mot sjukdomar. Användning av smittade knölar kan medföra ojämn och dålig uppkomst. När du betar potatisen med Maxim 100 FS, skyddar du knölarna under uppkomsten och gynnar en frisk och sund potatisgröda.

Försök visar att Maxim 100 FS med sin bredverkande effekt inte har någon negativ inverkan på potatiskulturen, även om det inte finns några sjukdomar vilket annars är vanligt med andra mer smalverkande medel. Detta beror på den interna konkurrens mellan svamparna. Maxim 100 FS påverkar ej heller lukt och smak på knölarna. 

Maxim vs Obehandlat

Maxim 100 FS skyddar knölarna mot svampsjukdomar. Infekterat utsäde kan orsaka dålig uppkomst. 

10,9% högre skörd med Maxim 100 FS

10,9% högre skörd med Maxim 100 FS

Skörden är bedömd med skördemätare vid upptagning. Betning utförd vid sättning. Sort Avarna

Källa: Demoforsög, Flemming Gaarn Svendsen, Nordjylland 2019

Maxim 100 FS och effekt på rotfiltsvampar (Rhizoctonia solani)

Maxim 100 FS och effekt på rotfiltsvampar

I tre av de fyra försöken fanns det inga angrepp i behandlade led. Angrepp noterades i samtliga av de obehandlade leden. Gradering är gjord när potatisen är ca 10 cm hög. Dosering 0,625 l/ha Maxim 100 FS, utsädesmängd 40-45 hkg per hektar. Betning utförd vid sättning. Sort Belana

Källa: Utdrag från et försök - Syngenta interne försök, BJ-Agro 2019.

Potatisbladmögel

Bladmögel

Potatisbladmögel orsakar stora skador på stjälkar och blad, vilket i sin tur sprider sig till både ovanjordiska- och underjordiska delar av plantan.

Sporerna övervintrar med infekterade knölar och växtrester. När potatisen gror går myceltillväxten in i skotten och tränger upp i stjälken och bladskaften och det blidas sporangier (vilosporer), som kan spridas över stora områden med vinden. Sporangierna bildar därefter zoosporer som smittar plantorna de kommer i kontakt med.

Vid smittan bildas det mycel som i fuktigt och varmt väder breder ut sig över bladen. Detta är den vita beläggningen man ser på undersidan av bladet mellan frisk och död vävnad. Mycel bildar efterföljande sporangier som återigen sprider smittan vidare. Mycel och sporangier kan därefter infektera knölarna när de följer med vatten ner i jorden till knölarna, eller om de kommer i kontakt med knölarna vid upptagningen. Detta kan orsaka brunröta och sprida smittan vidare.

Stoppa bladmögel på ett tidigt stadie

Det är möjligt att bekämpa bladmögel utan att använda kurativa preparat. Revus och Revus Top är välbeprövade preparat som passar bra som grunden i din bladmögelstrategi. De ger det bästa skyddet av nytillväxt i början av behandlingsprogrammet.

Revus och Revus Top har translaminär effekt, som skyddar både ovansidan och undersidan av bladen. Det betyder att de översta bladen skyddas mot luftburen smitta och de undre mot markburen smitta.

En bra strategi mot bladmögel och torrfläcksjuka bygger på att behandla i rätt tid och att använda de olika preparatens egenskaper korrekt.

Undersökningar visar att det finns en utvecklad resistens mot fungicidgruppen strobiluriner. Det är därför viktigt att växla mellan olika preparat samt att använda sig av en strategi där man använder sig av fler olika aktiva substanser.

Revus och Revus Top - en stark dubbellösning

Revus och Revus Top utpekas återigen av experter som några av de bästa preparaten mot bladmögel och torrfläcksjuka som finns på marknaden. Den goda effekten uppnås genom att preparaten är utvecklade till att samverka. De tillhör också de preparaten som har den minsta risken för resistensutveckling.

Mer om Revus

Läs mer om Revus här

Det är en stor fördel att behandla tidigt på säsongen med Revus, då Revus skyddar både över och undersidan av bladen.

Revus är det bästa preparatet att påbörja skyddet mot bladmögel med, detta på grund av dess translaminära effekt som beskyddar både ovan och undersidan av bladen.

Det minskar risken för spridning av bladmögel från jorden via vattenstänk orsakat av vind eller regn. Användning av Revus och Revus Top i en oavbruten serie behandlingar innebär att den aktiva substansen ackumuleras i bladen. Detta ger det bästa tänkbara skyddet mot en bladmögelinfektion. Vi kallar det för blockeffekt  och det är din säkerhet för maximalt skydd av grödan.

Fördelar Revus

 • Snabb effekt mot bladmögel
 • Skyddar nytillväxt
 • Regnfast efter en timme
 • Skyddar både ovansidan och undersidan av bladen (translaminär effekt)
 • Ackumulerad effekt (blockeffekt)
 • Verksam mot sportillväxt (anti-sporulerande)
 • 3 dagars karens
 • Användarvänlig

Toppmärkningar för Revus

Syngenta har i många år varit specialister på bekämpning av bladmögel och torrfläcksjuka (alternaria) i potatis. Löpande forskning och utveckling har resulterat i effektiva preparat som är framtagna för att både förebygga och minimera utveckling av resistens.

Flera oberoende fältförsök har i många år visat att Revus och Revus Top är bland marknadens bästa preparat. Revus och Revus Top utmärker sig med särskilt goda egenskaper när det gäller skydd av potatisen mot bladmögel och torrfläcksjuka. Preparaten utgör runden i de flesta potatisstrategier och är testat av Euroblight, där de visar sig ha en god effekt tillsammans med låg risk för resistensutveckling.

 

Produkt (aktiv substans i parentes)Effekt mot bladinfektionEffekt vid nytillväxtEffekt vid stjälksmittaFörebyggande effektKurativ effektAntisporulerande effektRegnfasthetMobilitet i plantan
Revus1 (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Kontakt/Translaminär
Revus Top1 (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminär + kontakt
Ranman Top2 (cyazofamid)3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan Ultra2 (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
Infinito4  (Propamocarb (hydroklorid)/Fluopicolide)3,8●●●●●●●●●●●●Systemisk +
kontakt/translaminär
Zorvec Enicade3  (oxathiapiprolin) ●●○●●○●●●●●●●●Systemisk

* Några försök indikerade 1½

1) Registrerat varumärke av  Syngenta A/S
2) Registrerat varumärke av Nordisk Alkali A/S
3) Registrerat varumärke av Corteva AgroScience
4) Registrerat varumärke av BASF Crop Protection A/S 

Euroblight-arbetsgruppens översikt över effekt, verkningsmekanism, regnfasthet och spridning i plantan. En komplett översikt finns på http://euroblight.net (uppdaterat 05.06.2019). Infektionsvärdering: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = mycket god effekt; tomt = ingen bedömning.

Grödor, dosering och behandlingstidpunkt

Revus rekommenderas för förebyggande behandling av bladmögel (Phytophthora infestans) i potatis och tomat, och sallatsbladmögel (Bremia lactucae).

GRÖDA SKADEGÖRARE DOSERING (l/ha)ANMÄRKNING
Potatis Potatisbladmögel 0,6Första behandlingen utförs när risken
för angrepp är hög.
Behandla med 0,6 l/ha med 7 dagars
intervall.
Behandling får ej ske senare än
3 dagar före skörd.
Revus får utgöra max. 50% av behandlingarna eller max. 6 behandlingar
per säsong.
Tomat i
växthus
Bladmögel 0,6Första behandlingen utförs när risken
för angrepp är hög.
Behandla med 0,6 l/ha med 7 dagars
intervall.
Behandling får ej ske senare än
3 dagar före skörd.
Max. 4 behandlingar per säsong.
Sallat på
friland
Sallatsbladmögel0,6Första behandlingen utförs när risken
för angrepp är hög.
Behandla med 0,6 l/ha med 7 dagars
intervall.
Behandling får ej ske senare än
7 dagar före skörd.
Max. 2 behandlingar per säsong.

 

Torrfläcksjuka/Alternaria

Alternaria

Torrfläcksjuka gynnas av att vädret växlar mellan fuktiga perioder och torra varma perioder. Risken för angrepp är störst i fält där det varit angrepp tidigare.

Stressfaktorer som torka, insektsskador och växtnäringsbrist, speciellt kvävebrist ökar risken för angrepp. Symptomen uppträder oftast inte förrän i mitten till slutet av juli men det första angreppet kan ha skett flera veckor tidigare. Symptomen syns oftast på de nedersta bladen först.

Torrfläcksjuka/alternaria överlever på växtrester i marken och sporer sprids genom att jord blåser eller skvätter upp på bladen med hjälp av regndroppar. Nya rön visar att sporerna tidigt kan spridas upp på bladen men att angreppen inte går vidare förrän de rätta väderbetingelserna för svampen inträder.

Mer om Revus Top

Läs mer om Revus Top här

Revus Top är Revus kompletterat med den aktiva substansen difenoconazol. Detta ger möjlighet till en helt ny och effektiv resistensstrategi mot torrfläcksjuka/Alternaria vilket hjälper stobilurinerna att bevara deras effektivitet.

Tack vara att Revus Top innehåller difenoconazol som har effekt mot torrfläcksjuka kan man hålla nere antalet stobilurinbehandlingar, ett bra hjälpmedel för att förhindra en resistensutveckling. Revus Top ersätter inte Revus men är en stark partner som dessutom
möjliggör ett förebyggande skydd mot torrfläcksjuka. 

I starten av ett behandlingsprogram räcker det med att förhindra att bladmöglet får fäste i fältet, det gör du med Revus. Senare under säsongen ska man inleda den förebyggande behandlingen mot Alternaria samtidigt som man fortsätter bekämpningen av bladmögel, dvs precis det Revus Top är framtaget för. Revus Top kombinerar effekten av mandipropamid (Revus) mot bladmögel med effekten av difenoconazol mot torrfläcksjuka/Alternaria. 

För att få det bästa förebyggande skyddet mot både bladmögel och torrfläcksjuka/Alternaria ska behandlingsprogrammet inledas med två sprutningar med Revus för att därefter följas upp med två Revus Top behandlingar. Detta följs sedan upp med två Amistar behandlingar i kombination med ett bladmögelpreparat.

Fördelar Revus Top

 • God effekt mot torrfläcksjuka (Alternaria) och bladmögel)
 • regnfast efter en timme
 • Skyddar både ovansidan och undersidan av bladet (translaminär effekt)
 • Skyddar nytillväxt
 • 3 dagars karens
 • Effektiv resistensstrategi mot torrfläcksjuka (Alternaria)

Toppmärkningar för Revus Top

Syngenta har i många år varit specialister på bekämpning av bladmögel och torrfläcksjuka (alternaria) i potatis. Löpande forskning och utveckling har resulterat i effektiva preparat som är framtagna för att både förebygga och minimera utveckling av resistens.

Flera oberoende fältförsök har i många år visat att Revus och Revus Top är bland marknadens bästa preparat. Revus och Revus Top utmärker sig med särskilt goda egenskaper när det gäller skydd av potatisen mot bladmögel och torrfläcksjuka. Preparaten utgör runden i de flesta potatisstrategier och är testat av Euroblight, där de visar sig ha en god effekt tillsammans med låg risk för resistensutveckling.

 

Produkt (aktiv substans i parentes)Effekt mot bladinfektionEffekt vid nytillväxtEffekt vid stjälksmittaFörebyggande effektKurativ effektAntisporulerande effektRegnfasthetMobilitet i plantan
Revus1 (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Kontakt/Translaminär
Revus Top1 (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminär + kontakt
Ranman Top2 (cyazofamid)3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan Ultra2 (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
Infinito4  (Propamocarb (hydroklorid)/Fluopicolide)3,8●●●●●●●●●●●●Systemisk +
kontakt/translaminär
Zorvec Enicade3  (oxathiapiprolin) ●●○●●○●●●●●●●●Systemisk

* Några försök indikerade 1½

1) Registrerat varumärke av  Syngenta A/S
2) Registrerat varumärke av Nordisk Alkali A/S
3) Registrerat varumärke av Corteva AgroScience
4) Registrerat varumärke av BASF Crop Protection A/S 

Euroblight-arbetsgruppens översikt över effekt, verkningsmekanism, regnfasthet och spridning i plantan. En komplett översikt finns på http://euroblight.net (uppdaterat 05.06.2019). Infektionsvärdering: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = mycket god effekt; tomt = ingen bedömning.

Grödor, dosering och behandlingstidpunkt

GRÖDASKADEGÖRAREDOSERING (l/ha)ANMÄRKNING
Potatis BBCH 40-91Bladmögel (Phytophthora infestans)
Torrfläcksjuka
(Alternaria solani, Alternaria alternata)
0,6Max 3 behandlingar/säsong.
Behandlingsintervall 7-10 dagar.
Vattenmängd: 150-600 l/ha.
Karenstid: 3 dagar.

 

Ogräs

Boxer banner

Boxer

Effektiv mot groende och nyuppkomna gräs- och örtogräs

Nattskatta är en besvärlig ogräsart eftersom den har en lång groningsperiod. Den är dessutom värdväxt för potatisbladmögel och kan uppföröka smitta i fält. Det gör att bekämpning är aktuell under hela perioden: från sättning tills efter uppkomst.

Nattskatt är en aggressiv ogräsart som kan ge stora skördeförluster och dessutom är giftig.

Den första bekämpningen bör göras redan innan uppkomst, ofta krävs en uppföljande behandling efter uppkomst.

Effekt och timing
Boxer är i huvudsak en jordverkande herbicid med god effekt mot ett flertal ogräsarter som nattskatta, snärjmåra och våtarv, men också mot gräsogräs.

Boxer får användas i stadie BBCH 00-11.

Före uppkomst:
1,5-2,0 l Boxer/ha, den högre dosen vid stor ogräsförekomst.

Efter uppkomst:
2,0-2,5 l Boxer/ha kan användas precis efter uppkomst. Vid använding efter uppkomst ska man tänka på att behandla på torra blad, då det annars kan uppstå en mindre påverkan på plantan.

OBS: Max 2 behandlingar per år. Totala maximala dosen får inte överstiga 5 l produkt/ha och år.

Sprutteknik

Eftersträva att behandla vid temperaturer under 15 grader C och vid vindhastigheter < 3 m/s.

Vattenmängd: 200-300 l/ha.

Blandning: Boxer är blandbar med de flesta andra produkterna på marknaden som t ex Titus.

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Nattskatta 1

Nattskatta 

Nattskatta 2

Nattskatta 

Snärjmåra

Snärjmåra

Våtarv

Våtarv

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av dina frågor om potatis och dina utmaningar i fältet. Klicka på pilen bredvid den fråga du vill se svaret på. Du kan också läsa mer i broschyren "Råd till odlare", som du kan ladda ner nedan.

Om du har andra frågor om potatis är du alltid välkommen att kontakta oss – du hittar kontaktinformationen här.

Potatissjukdomar - Läs mer här

Hur ser silverskorv ut?

Silverskorv är en svampsjukdom som ger silvergrå fläckar på knölarna. Den silveraktiga beläggningen ökar under lagring och orsakas av att svampen löser upp det yttersta cellagret i potatisens skal. Därför skapas ett luftfyllt hålrum som ger en känsligare knöl. Ett kraftigt angrepp kan orsaka betydande vätskeförluster och skördeförluster. I matpotatis kan silverskorv orsaka betydande kvalitetstapp, speciellt under längre tids lagring. 

Hur man bekämpar silverskorv?

När du betar potatisutsädet med Maxim 100 FS skyddar du knölarna under groningsprocessen vilket främjar en jämn och sund gröda. Försök visar att Maxim 100 FS med sin bredverkande effekt inte har någon negativ inverkan på grödan även om det inte finns några sjukdomar, vilket annars är vanligt med andra mer smalverkande medel. 

Vad är filtsjuka?

Filtsjuka är den sjukdom som orsakar störst förlust i form av avkastning och kvalitetsförsämring. Den minskar upptag av näringsämnen och vatten i växten. Skadorna blir ofta stora vid sättning i kall jord tidigt. Svampen kan också leva på växtrester och trivs bäst under torra och syrerika förhållanden. 

Hur ser Blåsskorv ut i potatis?

Blåsskorv orsakas av Polyscytalum pustulans. Smittan är framförallt utsädesburen men kan också överleva länge i marken, minst sju år. Smittan är ofta ett större problem på tyngre jordar. Symptomen är lilasvarta skrovliga fula blåsor som utvecklas under lagring. Angripna knölar krymper och förlorar fukt. I marken kan groddarna angripas vilket resulterar i en senare och ojämn groning. 

Vad är svartpricksjuka?

Svartpricksjuka (Colletotrichum cooccodes) är en jord- och utsädesburen sjukdom. Sjukdomen angriper blast, rötter och knölar. Svartpricksjuka kan orsaka skördeförluster men vanligen är kvalitetsförlusterna under lagring av störst betydelse. Knölarna får brunaktiga missfärgningar med små svarta prickar. Prickarna är mikrosclerotier, svampens vilkroppar. Vid kraftiga angrepp på knölarna kan dessa också förlora fukt och skrumpnar. 

Vad är phoma?

Phoma (Phoma foveata) är en utsädesburen sjukdom som utvecklas under lagring om knölarna skadats vid upptagning. Användning av infekterat utsäde kan leda till dålig groning och ojämn uppkomst. Senare kan stjälkarna angripas vilket ger för tidig nedvissning och kraftig skördesänkning. 

Vad är potatisbladmögel?

Vid infektion bildas mycel, som i fuktigt och varmt klimat snabbt breder ut sig utanpå bladet. Detta är den vita beläggningen man ser på undersidan av bladen. Vanligen syns det gråaktiga mycelet bäst på ytterkanterna av den angripna ytan medan det inre området är mörkare innan bladen vissnar helt. Mycelet producerar nya svärmsporer som sprider smittan vidare både med vind och genom regnstänk. Vid fuktig väderlek kan sporerna förbli vitala i flera veckor och kan senare infektera knölarna och då orsaka brunröta. När potatisen gror, går mycelväxten in i groddarna och tränger upp i stjälken och bladskaften. Väl uppe bildas svärmsporer som sprids över stora områden med vinden och infekterar andra potatisfält och värdväxter ur potatisfamiljen som t ex nattskatta och tomat. Lösningen för potatisbladmögel är  Revus – läs mera här

Vad är cercospora?

Cercospora orsakas av Cercospora concors och uppträder särskilt kalla och nederbördsrika år. Det är en sjukdom som ökar i Europa eftersom användningen av bredspektrumsmedlen, som t ex Mancozeb, minskar. Normalt anses sjukdomen vara av mindre betydelse men har i ett danskt försök år 2017 hos AKV Langholt utvecklat sig kraftigt. Vanliga bladmögelpreparat har ingen effekt
mot Cercospora, men i detta försök gav Amistar i kombination med Revus Top upp till 2400 kg stärkelse i merskörd. Cercospora kan överleva i marken två år eller mer på växtrester och gynnas av reducerad jordbearbetning. 

Så här använder du Maxim 100 FS bäst - Läs mer här

Hur man använder Maxim på ett rullbord?

När du betar potatisen med Maxim 100 FS skyddar du knölarna under groningsprocessen och främjar en jämn och sund gröda. Betningen kan genomföras antingen vid uttagning från lager eller vid inlagring. För bästa effekt ska betningsmedlet fördelas jämt över knölarna.

Knölarna roterar fram på ett rullbord och kommer in under en skyddande huv där de sprutas med betningsmedlet som är utspätt med vatten. Knölarna ska rotera flera gånger under duschen för jämn täckning. Betning på rullbord kan utföras vid inlagring eller sortering och förberedelse av sättpotatis. Betningsmedlet har ingen hämmande effekt på bakterier. Därför är det viktigt med en snabb upptorkning efter betningen för att undvika spridning av eventuell bakterieinfektion.

Hur man använder Maxim på sättning?

När du betar potatisen med Maxim 100 FS skyddar du knölarna under groningsprocessen och främjar en jämn och sund gröda. Betningen kan genomföras antingen vid uttagning från lager eller vid inlagring. För bästa effekt ska betningsmedlet fördelas jämt över knölarna.

Vid betning med flytande betningsmedel på sättaren, sprutar man utspätt medel på knölarna när dessa faller ned i jorden med motstående munstycken. Med denna metod kommer bara 20-25% av medlet hamna på knölarna och resten hamnar på jorden i fåran.

Skador Maxim potatisen?

Maxim 100 FS skyddar knölarna mot sjukdomar. Användning av smittade knölar kan medföra ojämn och dålig uppkomst. När du betar potatisen med Maxim 100 FS, skyddar du knölarna under uppkomsten och gynnar en frisk och sund potatisgröda. Försök visar att Maxim 100 FS med sin bredverkande effekt inte har någon negativ inverkan på grödan även om det inte finns några sjukdomar, vilket annars är vanligt med andra mer smalverkande medel. Maxim 100 FS påverkar ej heller lukt och smak på knölarna. 

Hur kan man förebygga angrepp av Torrfläcksjuka/Alternaria?

Amistar har en så kallad ”Greening”-effekt och bidrar till längsta möjliga tillväxt och bra knölutveckling. Amistar har effekt på Alternaria (i nivå med Mancozeb) och på potatisbladmögel (ca 60%). Dessutom har Amistar god effekt mot Cercospora bladfläckar som kan bidra till skördeförluster.

Amistar har primärt en förebyggande effekt, men också en antisporulerande effekt på vissa svampsjukdomar. 

Amistar bekämpar svampsjukdomarna effektivast innan svampen etablerat sig på plantan. Därför ska medlet i första hand användas vid risk för kommande angrepp (preventivt).

Grödan har skydd mot svampangrepp i ungefär två veckor efter behandling. Exakt hur länge beror på dosering, tillväxtbetingelser, utvecklingsstadium och smittotryck. Amistar är mycket skonsam mot grödan vilket tillsammans med god bekämpningseffekt och dess förmåga att hålla bladen gröna länge ger ett högt skördeutbyte och bra kvalitet.

Mer om Revus och Revus Top

Hur används Revus?

Använd 0,6 liter Revus per hektar med cirka 7 dagars intervall. Revus, inkl. Revus Top, ska maximalt användas vid hälften av behandlingstillfällena eller max 6 gånger per säsong. 

När är Revus regnfast?

Revus är regnfast efter en timme när medlet torkat på bladen.

Hur kan man bekämpa Torrfläcksjuka/Alternaria?

Torrfläcksjuka/Alternaria gynnas av varm och torr väderlek som följs av fuktiga perioder. Risken för angrepp av torrfläcksjuka är störst på marker där det tidigare har varit angrepp.

Stressfaktorer som torka, insektsskador, mekaniska skador och vindskador samt växtnäringsbrister ökar risken för angrepp. Speciellt kvävebrist, men även brist på kalium, koppar och eventuellt mangan har angivits som tänkbara riskfaktorer som kan orsaka angrepp. Symptomen syns först i mitten till slutet av juli, men de första angreppen kan ha skett flera veckor tidigare. Sjukdomen ses oftast först på de nedre bladen vid körspåren.

Alternaria överlever på plantrester i jorden och sporer sprids när jorden blåser/dammar eller skvätter upp på bladen via regndroppar. Ny forskning visar att sporerna kan spridas till bladen tidigt men att angreppen inte utvecklar sig förrän plantan stressas och plantans försvar är nedsatt. 

Hur använder jag Revus Top?

 Använd 0,6 liter Revus Top per hektar med ca 14 dagars intervall. Grödan får maximalt behandlas med Revus Top tre gånger per säsong. 

Vad sägs om Torrfläcksjuka/Alternaria och resistens?

Revus Top innehåller difenoconazol mot torrfläcksjuka/Alternaria, vilket gör att antalet strobilurin behandlingar kan minskas. Detta bidrar till att minska risken för resistensutveckling och även minska effekterna av resistens i de fall det förekommer. 

Ogräs i potatis - Läs mer här

Hur man använder Boxer?

Boxer är i huvudsak jordverkande. Bäst effekt uppnås vid sprutning vid god markfukt på ej uppkomna ogräs/små ogräs. Använd sprutmunstycken med minst 75% avdriftsreduktion och kör inte om det blåser mer än 3 m/s. Effekten blir ofta bäst vid sprutning sen eftermiddag eller kväll då luftfuktigheten är stigande och vindhastigheten avtagande. Bomhöjden bör inte överstiga 50 cm över marken.

 

Hur kan man bekämpa ogräs i potatis?

Boxer har en bra effekt på nattskatta, snärjmåra och våtarv. Nattskatta är en besvärlig ogräsart eftersom den har en lång groningsperiod. Den är dessutom värdväxt för potatisbladmögel och kan uppföröka smitta i fält. Det gör att bekämpning är aktuell under hela perioden: från sättning tills efter uppkomst. Nattskatta är en aggressiv ogräsart som kan ge stora skördeförluster och dessutom är giftig. Den första bekämpningen bör göras redan innan uppkomst, ofta krävs en uppföljande behandling efter uppkomst. Boxer är i huvudsak en jordverkande herbicid med god effekt mot ett flertal örtogräsarter som nattskatta, snärjmåra och våtarv, men också mot flertalet frögrodda gräsogräs.

 

Bladlöss i potatis - Läs mer här

Hur kan man bekämpa bladlöss i potatis?

Evure Neo innehåller pyrethroiden tau-fluvalinat och doseringen är 0,2 l/ha. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Effekt uppnås både genom direktkontakt med medlet och när insekterna äter av behandlade plantor. Dessutom har Evure Neo en frånstötande inverkan på insekter. Evure Neo är inte systemisk och god sprutteknik, med bra täckning och tillräcklig vätskemängd, är därför extra viktigt för att uppnå bästa resultat. Vätskemängden bör vara 200-400 l/ha så att du får en god täckning både toppen och undersidan av bladet. Evure Neo är ett bredverkande insektsmedel som är särskilt effektivt mot bladlöss i potatis. Läs mer om Evure Neo och produktens skonsamhet mot nyttodjur.