Laureate - Variety Vårkorn | Syngenta

You are here

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta

Laureate

Senast uppdaterad:
02.03.2022
Gröda: 

Vårkorn

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta
Ursprung: 
Sanette X Concerto
Användning: 
Malt, destillering och foder

Laureate är en ny maltkornssort som passar för ölbryggning, whiskyproduktion (genom maltdestillering) men även som foderkorn. Detta tack vare sin höga kärnskörd i nivå med de högst avkastande foderkornsorterna.

 

Danish Preferred (Danmark) 

Godkänt 2018

MBC (England)

Godkänt 2017 malt och destillering 

CBMO (Frankrike)

Godkänt 2018

Spanien 

 Godkänt 2019

Skörd i officiella försök, Genomsnitt 2017-2021, svampbehandlat, rel.tal.

Sverige = 101, A+B omr. =102, D-F omr. =101

Merskörd för svampbehandling

Låg till medel

Risk för liggsäd

Medel

Strålängd

Låg till medel

Mognadstidpunkt

Medel-sen

Sortering

Hög till mycket hög

Rymdvikt

Låg till medel

Groning

Hög

Viskositet

Mycket låg

Malt extrakt

Mycket hög

Proteininnehåll

Låg till medel

Mottaglighet för sjukdomar

Distributör

Lantmännen, Svenska Foder, SkånefröVaraslättens Lagerhus, Swedish Agro +  respektive företags handelspartners/återförsäljare/dotterbolag