SY Milkytop ger mer mjölk i tanken och hög TS-skörd, två i ett.

You are here

SY Milkytop

Senast uppdaterad:
02.02.2022
Gröda: 

Majs

Earliness: 
FAO 200-210
  • Frisk sort – lång inlagringsperiod
  • En absolut toppsort i stärkelseskörd efter 5 år i provning
  • God stresstolerans - kyla/torka 
  • Hög smältbarhet – stor grovfoderkonsumtion

SY Milkytop är mycket väl anpassad till nordiskt klimat. Den tåler kyla samt utvecklas snabbt och har därför också förmågan att breda ut sig och konkurrera med ogräsen. Plantan håller sig frisk och grön tack vare den goda sjukdomsresistensen och kan därför lagra in maximalt med stärkelse ända fram till skörd. 

Balansen mellan smältbara fibrer och stärkelseinnehåll skapar förutsättningar för välmående och högproducerande kor. Hög smältbarhet genererar stor och stabil grovfoderkonsumtion hos djuren - en Stay Green sort.

SY Milkytop, Ensilageskörd i Södra Sverige - försöksresultat 2016-2020

SortTidighet FAO-talTS-halt %TS-skörd kg/ha (rel.tal)Stärkelsehalt, % av TSStärkelseskörd kg/ha (rel.tal)NDF i TS, %iNDF i TS, %
Asgaard (mätare)20535,4(15 316) 10029,7

(4 683) 100

45,39,3
SY Milkytop20032,310129,7

101

44,18,9

Källa: Seriesammanställning, SLU