Actual - en ny lovande majs sort med potential

You are here

Actual majs logobar

Actual

Senast uppdaterad:
02.02.2022
Gröda: 

Majs

Earliness: 
FAO 190
  • Hög skördenivå med bra ensilagekvalitet
  • Hög stärkelsehalt kombinerad med god smältbarhet
  • Hög skördenivå även på kalla odlingslokaler
  • En frisk Stay Green-sort
  • Medellång planta med god stjälkstyrka

Actual är en ny lovande sort med en god kombination av hög skördepotential för stärkelse samt hög smältbarhet.

Actual kan beskrivas som medellång och stjälkstyv med relativt låg kolvsättning. Sorttypen är av Stay green-karaktär, dvs den har förmågan att lagra in stärkelse långt fram på säsongen. Actual anges till FAO 190.

Sorten har provats i Sverige 2018 samt i Danmark 2017-18 med goda resultat.

Actual, Ensilageskörd i Södra Sverige - försöksresultat 2016-2020

SortTidighet FAO-talTS-halt %TS-skörd kg/ha (rel.tal)Stärkelsehalt, % av TSStärkelseskörd kg/ha (rel.tal)NDF i TS, %iNDF i TS, %
Asgaard (mätare)20535,4(15316) 10039,7

(4683) 100

45,39,3
Actual19035,79332,5

101

44,18,5

Källa: Seriesammanställning, SLU