Jettoo - Variety Höstkorn | Syngenta

You are here

Jettoo hyvido höstkorn logo

Jettoo

Senast uppdaterad:
22.08.2022
Gröda: 

Höstkorn

Typ av sort: 
Hyvido hybridhöstkorn
Användning: 
Foder

Som ett medeltal för 2020-2021 är Jettoo den högst avkastande höstkornssorten i svensk sortprovning.

Precis som för övriga hybridsorter är bestockningsförmågan stor och därför kan utsädesmängden hållas låg. Rymdvikten är den högsta i Hyvido-sortimentet.

  • Mycket hög avkastning i svenska sortförsök
  • God rymdvikt
  • Konkurrenskraftig mot ogräs
  • Vinterhärdig
  • Halmskörd med hög kvalitet

Kärnskörd, SLU 2017-2021, svampbeh. led

Rel.tal: A+B-omr = 106;   D-F-omr = 102

Merskörd för svampbehandl.

Medel

Risk för liggsäd

Medel

Risk för stråbrytning

Liten – medel

Strålängd

Medel – lång

Bestockningsbenägenhet

Stor

Mognadstidpunkt

Medel

Vinterhärdighet

Medel

Hektolitervikt (kg/hl)

Medel - hög

Proteininnehåll

11,1 %

Mottaglighet för sjukdomar

Distributör

Scandinavian Seed