Högeffektiva majssorter av god kvalitet och med stor motståndskraft mot sjukdomar | Syngenta

You are here

majs

Majs

Majs är en av de mest produktiva grödorna. Syngenta erbjuder sorter med hög avkastning och olika sortprofiler för optimal anpassning.

Högeffektiva majssorter av god kvalitet

Högpresterande majssorter med stor motståndskraft mot sjukdomar och hög kvalitet är avgörande för att du ska kunna få bästa möjliga skörd. Därför utvecklas våra majssorter sedan många år tillbaka i nära samarbete med svenska odlare. Det ger dig en bra grund, oavsett var du bor i landet och vilken sorts profil du efterfrågar.

Alla våra majssorter är dessutom Stay Green-typer, vilket innebär att du minimerar risken för att de torkar och böjer sig innan du hinner skörda

Dina fördelar i korthet: 

  • Toppresultat

  • Anpassning efter regionala förhållanden 

  • Stor resistens mot sjukdomar

  • Hög kvalitet  

Du kan därför lita på att du tillsammans med oss får den utgångspunkt som krävs för att nå bästa möjliga resultat. 

Optimera din fodersammansättning

För att säkerställa att våra sorter levererar de egenskaper som du efterfrågar, ligger utveckling oss varmt om hjärtat. Våra majssorter är utvecklade genom många års förädlingar ute på fältet.

Vår senaste sort SY Abelardo och även SY Actual ger exempelvis en mycket bra kombination av energi- och stärkelseutbyte kombinerat med hög smältbarhet. 

Utvecklingen fokuserar på goda resultat och flexibla möjligheter

Majs är en högvärdesgröda. Därför fokuserar vi på att utveckla sorter med fokus på hög skörd och låg risk för skördeförluster. Våra majssorter är av Stay Green-typ som inte vissnar snabbt och minimerar risken att plantan böjer sig. 

Sorterna ligger alla omkring FAO 190, vilket garanterar största möjliga utbyte under olika odlingsförhållanden. 

Vi utvecklar våra majssorter med bas i Frankrike och Ungern. Varje sort är resultatet av ett noggrant urval och många års förädling i nära samarbete med odlarna.  Vårt fokus ligger på att utveckla just de egenskaper hos sorten som kan optimera dina möjligheter. 

De sista utvecklingsåren genomförs i Norden, där vi testar sorten i fält på regional nivå. Sorten testas även i de nationella fältförsöken innan den godkänns. Det gör att du kan vara säker på att våra sorter optimeras för att leverera bra resultat under regionala odlingsförhållanden. Majs en av de grödor som är särskilt lämpade i de Sveriges sydliga regioner

Optimal odling av majs

Med Syngentas majssorter har du redan från början en bra utgångspunkt för att få en bra skörd. Du kan dock optimera den ytterligare genom att ta hänsyn till sorternas särskilda egenskaper och de möjligheter de ger dig.

Våra majssorter kännetecknas av att vara lågt och långsamt växande Stay Green-typer, vilket ökar dina chanser till bra skördar jämfört med andra typer. 

Samtidigt kan du med fördel använda en gödselstrategi med fokus på att tillsätta en stor mängd gödsel redan från början. Då ger du grödorna den optimala utgångspunkten att växa och ökar dina chanser för en god skörd.     

Med Syngentas majssorter får du dessutom stor flexibilitet i fråga om tidpunkten för skörningen. Det gör det lättare att organisera ditt arbete och utnyttja resurserna optimalt under den hektiska hösten. 

Vi rekommenderar att du alltid rådgör med din lokala Syngenta-konsult om hur vi tillsammans kan optimera odlingen under säsongen, så att du får bästa möjliga skörd.

Läs mer om våra majssorter – klicka på den sort du vill veta mer om nedan

Actual majs logo

Actual - NYHET

- en frisk nyhet med potential

Majssort SY Karthoun logo

SY Karthoun

SY Karthoun för en odlingssäker, tidig sort med hög torrsubstans

Majssort SY Milkytop logo

SY Milkytop

Den välkända kvalitetssorten SY Milkytop ger hög avkastning med god stärkelse och...