Hyvido odlingsvägledning | Syngenta

You are here

Hyvido odlingsvägledning

Få ut mesta möjliga med Hyvido

Hyvido hybridhöstkorn skiljer sig åt, rent odlingstekniskt, på flera områden från linjesorter. Det gäller framförallt såtid, plantantal och gödsling.

När ska du så?

När vi kommer till månadsskiftet augusti-september och jordtemperaturen är under 15 ºC kan du börja så dina Hyvido-fält – naturligtvis beroende på var i landet odlingen sker. 

Med tidig sådd kan man uppnå vitala, färdigbestockade plantor på hösten med goda förutsättningar att klara vinterns påfrestningar. Tidig sådd gör det också möjligt att använda en lägre utsädesmängd. Begreppet ”tidig sådd” måste dock alltid utgå ifrån vad som erfarenhetsmässigt anses som ”tidigt” för respektive odlingslokal.  

Bestockning skall ske under hösten

Målet skall alltid vara att uppnå färdig bestockning under hösten! Vid ca 5 utvecklade skott/planta, som ger ca 6-700 ax/m2 , anses maximal avkastning föreligga. Våra undersökningar visar att hybridhöstkornssorterna behöver ca 280 daggrader på hösten för att utveckla 4 sidoskott. Tillväxten fortsätter tills att temperaturen går under 5 grader. På våren slutar Hyvido-sorterna att bestocka sig när dagslängden överstiger 14 timmar (ca 12 april i Skåne). Därför ger tidig sådd störst och säkrast bestockning.

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Hur mycket utsäde ska du använda? 

När du beräknar utsädesmängden ska du ta hänsyn till tusenkornvikten och den förväntade fältgrobarheten. Varje storsäck med Hyvido-sorter innehåller cirka 10 milj. kärnor, motsvarande knappt 500 kg. Med vår utsädesberäknare kan du beräkna mängden utsäde du behöver för dina fält – beräknaren hittar du här. Optimalt sådjup är 2,5–3,5 cm.

Utsädestabeller för område A-G

Tidig sådd leder till hög skörd

Hyvido skal sås tidigt på hösten, då hinner plantorna bestockas ordentligt innan vintern. Tack vare Hyvido-sorternas kraftiga bestockningsförmåga används en lägre utsädesmängd än vid sådd av konventionella linjesorter. Ju tidigare du sår, desto bättre rustade blir plantorna inför vintern.

Acceptera marknadsförings-cookies för att titta på den här videon.

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara kärnor per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter varje år. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Så gödslar du din Hyvido-odling

Normalt har inte Hyvido-sorterna något behov av kväve under hösten. Sen sådd eller stora mängder nedplöjd halm (speciellt från vårkorn), kan göra det nödvändigt att tillföra 20-30 kilo kväve per hektar på hösten för att främja utvecklingen av sidoskott. Om detta sker så är en NPK, gärna innehållande mangan, att föredra för att stärka plantan inför vintern.

Vid tillväxtens start på våren är det viktigt att gå ut i fältet och räkna antal sidoskott per planta. Tillförsel av gödsel på våren rekommenderas enligt nedanstående plan. Ett alltför tätt bestånd kan medföra låg rymdvikt, men ett glest bestånd försämrar avkastningspotentialen.

Antal skott per plantaMitten av mars, % av totalt planerad N-givaMitten av april, % av totalt planerad N-giva
>6 skott30 %70 %
3-6 skott50 %50 %
1-2 skott70 %30 %

Håll utkik efter bladlöss på hösten

Tidig sådd innebär att det blir viktigt att vara uppmärksam på bladlusangrepp under hösten, eftersom bladlössen sprider rödsotvirus.

En eller två välplacerade behandlingar kan vara nödvändigt under höstar med hög genomsnittstemperatur eftersom det är då lusens utveckling främjas. Var särskilt uppmärksam på 2- och 4-bladsstadierna. Att hitta löss med vingar är inte så lätt, men att titta på plantorna i motljus nere i marknivå kan avslöja ev förekomst.

Tänk på att reducerade doser av insektsmedel begränsar verkningsperioden och ökar risken för resistensuppbyggnad.

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Var noga med att frostsäkra ditt höstkorn med mangan. 

Trots att Hyvidosorterna i allmänhet inte är särskilt känsliga för manganbrist, rekommenderar vi att du stärker vinterhärdigheten med någon manganprodukt innan vintern.

Välj en tvådelad svampstrategi

Hyvido-sorterna är inte mer mottagliga för svampsjukdomar än andra sorter, dock skall man allmänt sett vara uppmärksam.

Bladfläcksjuka, kornrost och mjöldagg är bladsvampar som kan göra sig påminda. Angrepp kan komma redan på hösten, men normalt har det inte så stor betydelse. Var dock särskilt uppmärksam på vår och försommar när temperaturen är mellan 16 och 20 grader och det samtidigt är fuktigt.

En delad strategi ger ofta bäst resultat.

Så växtreglerar du Hyvido 

Det finns stor skördepotential hos Hyvido-sorterna. Det är därför viktigt att du överväga en växtregleringsstrategi.

Växtreglering skall alltid anpassas efter grödans utveckling och har olika effekt beroende på i vilket utvecklingsstadie som behandlingen sker;

  • Stadie 25 (medelbestockning) – en tidig behandling har positiv effekt på rotutveckling och stärker stråbasen för att undvika rotliggsäd.
  • Stadie 31-33 – en behandling vid stråskjutningen har störst effekt på grödans höjd och stråstyrka, därmed kan stråliggsäd undvikas.
  • Stadie 37-39 – värdera behovet för växtreglering för att stärka den övre delen av strået så att det kan bära de stora axen.
Tillväxtreglering med Moddus ger stråstyrka

Tillväxtreglering

Läs mer om tillväxtreglering och vår portfolio här

Hyvido

HYVIDO hybridhöstkorn för hög skörd

Läs mer om Hyvido och hur du kan uppnå ännu större avkastning i dit höstkorn

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi