SY Iowa - Variety Raps | Syngenta

You are here

Sy Iowa logobanner

SY Iowa

Senast uppdaterad:
13.10.2021
Utsäde: 

Raps

SY Iowa är en sort ur Syngentas nya generation höstrapssorter. Viktiga egenskaper har stärkts och nya har tillkommit – som t.ex. drösfasthet. 

SY Iowa är bred och anpassningsbar så att den passar väl för odling i hela det svenska rapsområdet med sina ganska skilda förhållanden.

 

De starkaste egenskaperna hos SY Iowa är:

  • Frodigt växtsätt – bra ogräskonkurrens
  • God vinterhärdighet
  • Tidig blomning
  • Stark tolerans mot Verticillium 
  • Mycket stark tolerans mot Phoma (rlm7)
  • Mycket bra drösfasthet
  • Hög fröskörd – högt avräkningsvärde

Fröskörd, SLU 2015-2019

Rel. tal: A+B omr. = 104; D-F omr. = 107

Oljehalt, SLU 2015-2019

Rel. tal = 100 (49,9 % i TS)

Stjälklängd

Rel. tal = 99 (142 cm)

Stjälkstyrka

102

Stjälkstyrken

Låg - medel risk

Vinterhärdighet

God

Utveckling vår

Medel

Blomning startar

Tidigt - Medel

Mognadstidpunkt

Medel

Mottaglighet för sjukdomar

Distributör

Scandinavian Seed