Zetrola - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Zetrola logo banner

Zetrola

Senast uppdaterad:
06.07.2022

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
PHT-0035-5235
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
ACCase inhibitor
Resistensgrupp: 
HRAC A
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemiskt

Zetrola är en systemiskt verkande herbicid. Produkten tas upp genom blad och rötter och sprids därefter i plantan.

Zetrola bekämpar en rad gräsogräs såsom kvickrot, spillsäd, flyghavre, rajgräs, ängsgröe, kärrgröe, renkavle och åkerven. Effekten av vitgröe kan variera betydligt, bäst effekt uppnås när vitgröen har 1-3 blad och ännu inte bildat tuva.

Effekten inträder efter 3 - 5 dagar då gräsens tillväxt stannar. Första synliga effekten, i form av gul- och/ eller rödfärgning av bladen, syns 10 - 14 dagar efter behandling. Efter ytterligare 3 - 8 dagar uppnås en nedvissning.

Mot gräsogräs och spillsäd i oljeväxter och ett flertal andra grödor.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)