Tocalis - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Tocalis brandbanner

Tocalis

Senast uppdaterad:
06.04.2022

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5711
Förpackningsstorlek: 
1 kg.
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triketone
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat
Verkningssätt: 
Systemisk

Additiv måste tillsättas sprutvätskan för att uppnå den förväntade effekten. Tocalis är en kombinerad jord och bladherbicid. Den aktiva substansen mesotrion tas primärt upp genom bladen men även i någon utsträckning via rötterna. Det betyder att ogräs som kommer upp efter behandling också bekämpas.

Mesotrion transporteras systemiskt i plantan och verkar genom att förhindra bildningen av klorofyll. Första symptom på ogräsen ses efter 5-7 dagar genom att ogräsplantan bleknar. Därefter dör ogräset ca 14 dagar efter behandlingen. Den bästa och snabbaste effekten uppnås vid klimatiska förhållanden som ger god tillväxt av ogräset.

Mot ogräs i odlingar av fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Behandling ska inte ske senare än i majsens 9-bladstadie.

Följande restriktioner gäller för att skydda grundvatten från urlakning av mestorion och dess metaboliter:
• Vid behandling varje år på samma fält får maximalt 0,1 kg produkt/ha användas.
• Vid behandling vartannat år på samma fält får maximalt 0,24 kg produkt/ha användas.
Högst 2 behandlingar per år.

Skyddsavstånd:

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.
Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen “särskild hänsyn” i Hjälpredan.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)