Switch 62,5 WG - Svampmedel | Syngenta

You are here

Switch 62,5 WG

Senast uppdaterad:
08.09.2021

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4587
Förpackningsstorlek: 
1 kg
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
Anilinone-pyrimidine
Resistensgrupp: 
Grupp 9
FRAC kod 12""|""Grupp 12
FRAC kod 9
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat
Verkningssätt: 
Systemisk

Switch® är ett preparat med mycket god effekt mot gråmögel (Botrytis cinerea och Sclerotinia spp.) och svartfläcksjuka (Colletotrichum). Switch® består av två verksamma beståndsdelar, cyprodinil och fludioxonil, vilka verkar på helt olika, unika sätt för att hämma svampens utveckling.

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i växthus och på friland. Mot svampangrepp i sallatsväxter, kryddväxter/örter, prydnadsväxter, aubergine, paprika, tomat i växthus

Sprutteknik

Bandspruta

Vattenmängd

200-1500 l/ha

Regnfasthet

4 timmar

  • 020-99 60 00