Revus Top - Svampmedel | Syngenta

You are here

Revus Top

Senast uppdaterad:
13.10.2021

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 5110
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triazole
CAA
Resistensgrupp: 
Grupp H5,"FRAC kod 40"|"Grupp G1
FRAC kod 3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Translaminär, Systemisk

Revus Top består av en blandning av mandipropamid och Difenokonazol. Mandipropamid är translaminär och kontaktverkande och ger samma goda skydd mot potatisbladmögel som Revus. Difenokonazol är systemisk och har en stark förebyggande effekt mot Alternaria.

Sprutteknik

Bomspruta, ryggspruta eller dylikt

Vattenmängd

150-600 l/ha.

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00