Revus - Svampmedel | Syngenta

You are here

Revus

Senast uppdaterad:
06.04.2022

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4843
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
CAA
Resistensgrupp: 
Grupp H5, "FRAC kod 40
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Kontakt, Translaminär

Förebyggande verkan mot potatisbladmögel och andra algsvampar tillhörande gruppen OO-myceter. Är klassad som den starkaste förebyggande produkten mot bladangrepp av potatisbladmögel enligt Euroblight flera år i rad.

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och sallat på friland samt tomat i växthus.

Sprutteknik

Bomspruta eller ryggspruta

Vattenmängd

Potatis 150-300 Tomat 500-2000 Sallat 200-500

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00