Quantis - Biostimulant | Syngenta

You are here

Quantis logobanner

Quantis

Senast uppdaterad:
11.05.2022

Biostimulant

Biologisk medel

Växtskydd

Förpackningsstorlek: 
10 l

QUANTIS är en koncentrerad biostimulant och är en restprodukt från produktionen av jäst baserat på fermentering av sockerrör

QUANTIS stimulerar ökad tolerans mot tork-, köld- och värmestress, och har visat god effekt i ett flertal olika grödor och aktiverar plantans försvar mot stress och skyddar den mot reduktion av plantans fotosyntes

QUANTIS har ett högt innehåll av organisk material. Det består bland annat av lättabsorberade aminosyror och peptider (korta aminosyrakedjor), som ökar toleransen mot stress

Innehåll
Alla komponenter i QUANTIS är av naturlig härkomst. QUANTIS produceras av biologiskt material (GMO-fritt sockerrör) genom biologiska processer (fermentering).

QUANTIS är en flytande biostimulant, som reducerar känsligheten för abiotisk stress, såsom torka-, värme och köldstress. Detta ger en mer vital gröda, vilket medverkar till att höja potentialen i grödan och därmed möjlighet till högre skörd och bättre kvalitet

QUANTIS stöttar naturliga processer i plantan, som förbättrar dess förmåga att ta upp och utnyttja näringsämnen och ger utöver den biostimulerande effekten ett tillskott av näringsämnen i form av K och organiskt kol, aminosyror och peptider, som kan absorberas av grödan.

Tank mixing

QUANTIS är blandbar med många växtskyddsmedel, däribland fungicider vid bekämpning av svampsjukdomar. Kontakta din lokala leverantör, eller Syngentas tekniska support för ytterligare information rörande tankblandningar. Det rekommenderas ej att blanda QUANTIS med mer än ett växtskyddsmedel

Tank mix preparation

Tillse att sprutan är ren vid start av sprutarbete samt att den ger en jämn fördelning av sprutvätskan med den önskade vätskevolymen. Fyll sputans tank till hälften med rent vatten och starta omrörning. Tillsätt därefter till tanken den totala mängden QUANTIS som åtgår till behandlingen.

Vid tankblandning med QUANTIS tillsätts växtskyddsmedlet först och därefter QUANTIS. Fyll sedan sprutans tank med rent vatten upp till den totala volymen som åtgår till behandlingen, och fortsätt med omrörning under hela sprutarbetet. Låt inte den färdigblandade sprutvätskan stå i spruttanken under längre perioder (t. ex. över natt). Fyll endast den mängd som går åt omedelbart. Diska sprutan grundligt med rent vatten direkt efter avslutad
behandling.

Vattenmängd

Rekommenderad vattenmängd: 100-300 L/ha

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)