Moddus Start - Tillväxtregleringsmedel | Syngenta

You are here

Moddus Start

Senast uppdaterad:
08.09.2021

Tillväxtregleringsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 5194
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Cyclohexanecarboxylate
Formulering: 
Dispergerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Moddus® Start förbättrar stråstyrkan samtidigt som en jämnare avmognad erhålls. Moddus® Start tas upp av plantans blad och strå. Därefter transporteras den aktiva substansen till tillväxtpunkter, där den påverkar celltillväxten genom att hämma bildningen av gibberelinsyror. Detta resulterar i ett kortare strå med tjockare cellväggar och därmed bättre stråstyrka. Vid tidig behandling stimuleras rottillväxten och sidoskottsbildningen.

För stråförkortning i odlingar av stråsäd och gräsfrö

Sprutteknik

Bomspruta

Vattenmängd

100-400 l/ha.

Regnfasthet

2 timmar

  • 020-99 60 00