Meristo - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Meristo logobanner

Meristo

Senast uppdaterad:
06.04.2022

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5722
Förpackningsstorlek: 
10 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triketone
Resistensgrupp: 
Grupp F2
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Bladverkan
Jordverkan

Meristo är en kombinerad jord och bladherbicid. Den aktiva substansen mesotrion tas primärt upp genom bladen men även i någon utsträckning via rötterna. Det betyder att ogräs som kommer upp efter behandling också bekämpas. Mesotrion transporteras systemiskt i plantan och verkar genom att förhindra bildningen av klorofyll. Första symptom på ogräsen ses efter 5-7 dagar genom att ogräsplantan bleknar. Därefter dör ogräset ca 14 dagar efter behandlingen. Den bästa och snabbaste effekten uppnås vid klimatiska förhållanden som ger god tillväxt av ogräset.

Mot ogräs i odlingar av socker- och fodermajs.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
Behandling ska inte ske senare än i majsens 8-bladsstadie.
Föjande restriktioner gäller för att skydda grundvatten från urlakning av mestorion och dess metabolitter.
• Vid behandling varje år på samma fält får maximalt 0,5 l produkt/ha användas.
• Vid behandling vartannat år på samma fält får maximalt 1,2 l produkt/ha användas.
Högst 2 behandlingar per år.
Skyddsavstånd
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning
av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Sprutteknik

Bomspruta eller ryggspruta

Vattenmängd

200-300 l/ha.

Regnfasthet

1 timme

  • Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)