Maxim 100 FS - Betningsmedel | Syngenta

You are here

Maxim 100 FS

Senast uppdaterad:
22.03.2022

Betningsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4826
Förpackningsstorlek: 
1000 l,10 l, 5 l, 1 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
Resistensgrupp: 
Grupp E2
FRAC kod 12
Formulering: 
Suspensionskoncentrat till betning
Verkningssätt: 
Kontakt

Verkar sanerande mot viktiga utsädesburna sjukdomar på potatisutsädet och förbättrar därmed både skördens storlek och kvalitet.

Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis genom betning av utsäde. All annan användning är otillåten
om den inte särskilt tillåtits.
Endast i betningsmaskin, särskilt avsedd för ändamålet, eller på sättningsmaskin i samband med
sättningen. Behandlat utsäde där vidaredistribueras skall efter behandling omedelbart emballeras och
plomberas. Behandlat utsäde får ej användas som foder eller livsmedel.

Ladda ner Maxim 100 FS produktblad

Sprutteknik

Betning av utsäde

Vattenmängd

750 ml, 30-40 l/t Utsäde

Regnfasthet

-

  • 020-99 60 00