Elatus Era - Svampmedel | Syngenta

You are here

Elatus Era logo banner

Elatus Era

Senast uppdaterad:
06.07.2022

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5321
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
SDHI
Triazole
Resistensgrupp: 
Grupp C2, "FRAC kod 7
Grupp G1, "FRAC kod 3
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Elatus™ Era innehåller de aktiva substanserna bensovindiflupyr och protiokonazol som har två olika verkningsmekanismer. Bensovindiflupyr (Solatenol™) tillhör gruppen SDHI-fungicider, vilka inhiberar Complex II-respirationen. Solateno verkar förebyggande. Solatenol fördelas jämnt mellan bladyta, vaxlager och bladvävnad. Denna fördelning och den höga molekylära aktiviteten gör att Solatenol ger en effektiv sjukdomskontroll. Protiokonazol tillhör gruppen triazoler och verkar systemiskt, med både preventiv och kurativ effekt.

Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvete, vår- och höstkorn, råg och rågvete.

Sprutteknik

Bomspruta

Vattenmängd

100-400 l/ha

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00