Celest Formula M - Betningsmedel | Syngenta

You are here

Celest Formula M

Senast uppdaterad:
08.09.2021

Betningsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4392
Förpackningsstorlek: 
1000 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
Resistensgrupp: 
Grupp E2,"FRAC kod 12
Formulering: 
Suspensionskoncentrat för betning av utsäde
Verkningssätt: 
Kontakt

Betmedel med bred effekt mot flera viktiga utsädesburna sjukdomar i stråsäd.

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete genom betning av utsäde

Sprutteknik

Betning av utsäde

Vattenmängd

0-200 ml/100 kg utsäde

Regnfasthet

-

  • 020-99 60 00