Callisto - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Callisto

Senast uppdaterad:
06.04.2022

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5710
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triketone
Resistensgrupp: 
Grupp F2
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Bladverkan
jordverkan

Mycket effektivt, bredverkande blad- och jordverkande systemiskt örtogräsmedel med unik verkningsmekanism.

Mot ogräs i odlingar av socker- och fodermajs.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Behandling ska inte ske senare än i majsens 8-bladsstadie.

Föjlande restriktioner gäller för att skydda grundvatten från urlakning av mesotrion och dess metabolitter.

• Vid behandling varje år på samma fält får maximalt 0,5 l produkt/ha användas.
• Vid behandling vartannat år på samma fält får maximalt 1,2 l produkt/ha användas.

Högst 2 behandlingar per år.
 

Skyddsavstånd
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Registreringsnummer 4898: Sista användning  2021-07-31

Sprutteknik

Bomspruta eller ryggspruta

Vattenmängd

200-300 l/ha.

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00