Boxer - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Boxer

Senast uppdaterad:
07.07.2022

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 5760
Förpackningsstorlek: 
10 l
20 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Thiocarbamater (resistensgrupp N)
Resistensgrupp: 
Grupp N
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Jordverkan,bladverkan

Boxer är ett preparat med god effekt mot ettåriga gräsogräs och en rad örtogräs. Prosulfokarb har både blad och jordverkan och kan tas upp genom både rötter och skott. Det största upptaget sker via ogräsens mesocotyl, som är den del av plantan som sitter mellan det första bladet och fröet.

Prosulfokarb tillhör den kemiska gruppen thiocarbamater (HRAC grupp 15), som bekämpar ogräsen genom inhibering av lipidsyntesen.

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete, höstkorn, potatis och gräs för utsäde. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Får i potatis inte användas senare än 42 dagar innan skörd.

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och underhållas enligt filtertillverkarens rekommendation. Vid spridning på våren i potatis ska avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % användas.

Vid spridning på hösten i höstvete, höstkorn, råg, rågvete och gräsfrö till utsäde:
• Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas.
• Körhastigheten får vara max 8 km/h.
• Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
• Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
• Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
• Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

Skyddsavstånd
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)