Bonzi - Tillväxtregleringsmedel | Syngenta
Bonzi

Bonzi

Senast uppdaterad:
08.09.2021

Tillväxtregleringsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5290
Förpackningsstorlek: 
1 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triazol
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Bonzi tas upp av växten genom blad, stjälk, stam och rötter. Då preparatet inte rör sig från blad till andra växtdelar är det viktigt att vätskan når alla internoder avsedda för behandling. Preparatet reducerar längden av internoderna och nedsätter huvudskottens naturliga dominans, vilket leder till kortare och kraftigare skottbildning ( eller rikligare förgrening). Växterna blir stadigare ch de har mörkare och grönare blad. Beroende på behandlingstidpunkten och växtart påverkas växtens vegetativa tillväxt, så större knoppsättning kan förväntas.
Behandla endast när växten är i god tillväxt.

Bonzi används enbart på krukväxter i växthus.

Tank mixing

Får inte blandas med andra produkter.

Sprutteknik

Besprutning eller bevattning

Vattenmängd

2000 l/ha

Regnfasthet

Återinträde i lokaler ej tidigare än 24 h efter behandling.

  • 020-99 60 00