Beret Extra Formula M - Betningsmedel | Syngenta

You are here

Beret Extra Formula M logobanner

Beret Extra Formula M

Senast uppdaterad:
22.03.2022

Betningsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
PHT-0041-5027
Förpackningsstorlek: 
50 l, 200 l, 640 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triazole
Phenylpyrrole
Resistensgrupp: 
Grupp E2,"FRAC kod 12
Grupp G1, "FRAC kod 3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat för betning av utsäde
Verkningssätt: 
Kontakt

Beret Extra Formula M innehåller den kontaktverkande fungiciden fludioxonil, vilken tillhör den kemiska gruppen fenylpyrroller och den svagt systemiska fungiciden difenokonazol, vilken tillhör den kemiske gruppen triazoler. Effekten av fludioxonil på svamparna åstadkommes genom påverkan av proteinkinassyntesen. Effekten av difenokonazol på svamparna åstadkommes genom påverkan av ergosterolbiosyntesen.

Beret Extra Formula M verkar effektivt mot de flesta frö- och markburna svampsjukdomar i stråsäd.

Fludioxonil tränger in koleoptilen och i kärnans yttersta cellskikt och skyddar därmed under groningsfasen samt genom avsättning på rötter och första bladet. Difenokonazol tas upp av kärnan under behandlingsprocessen och groningen vilket skyddar mot smitta i och på fröet och ger systemisk skydd mot t.ex. Dvärgstinksot. Beret Extra Formula M skyddar därvid den unga groddplantan.

Även grobarheten har i praktiska behandlingar visat sig förbättras vid förekomst av frösmitta.
Formula M innebär en ny teknologi som ger bättre arbetsmiljö och ökad produktionskapacitet genom bättre vidhäftning till fröet samt mindre dammutveckling och mindre avsättning i betningsanläggningen.

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, rågvete, råg, havre och korn genom betning av utsäde. Endast i betningsmaskin, särskilt avsedd för ändamålet.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Beret Extra Formula M får endast användas i särskilt avsedda anläggningar. Behandlat utsäde skall efter behandling omedelbart emballeras och plomberas. Behandlat utsäde får ej användas som foder eller livsmedel.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)