Axial One - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Axial One logobanner

Axial One

Senast uppdaterad:
05.10.2022

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5696
Förpackningsstorlek: 
5 l.
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrazoliner
ALS Inhibitor
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

För bekämpning av gräsogräs i vete, korn, råg och rågvete.
Behandling får utföras som tidigast i BBCH 22 (två sidoskott) och ej senare än BBCH 32 (2 noder
finns). Endast vårbehandling.
Behandla inte grödor med insådd av gräs. Max 1 behandling/säsong.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Skyddsavstånd:
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

För bekämpning av gräs- och örtogräs i vete, korn, råg och rågvete.

Behandling får utföras som tidigast i BBCH 22 (två sidoskott) och ej senare än BBCH 32 (2 noder finns). Endast vårbehandling.

Behandla inte grödor med insådd av gräs. Max 1 behandling/säsong.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Skyddsavstånd
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)