Avoxa - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Avoxa logo

Avoxa

Senast uppdaterad:
05.10.2022

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5667
Förpackningsstorlek: 
10 l
20 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrazoliner
Triazolopyrimidine-sulfonamider
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Avoxa är en systemiskt verkande herbicid för bekämpning av gräs- och örtogräs i höstvete, vårvete, råg och rågvete.

Avoxa innehåller de två aktiva substanserna pinoxaden och pyroxsulam som hör till två olika kemiska grupper; pinoxaden tillhör gruppen phenylpyrazoliner medan pyroxsulam tillhör gruppen triazolopyrimidine-sulfonamider.

Plantans upptag av pinoxaden sker till större delen genom dess gröna delar och transporteras därefter aktivt till plantans tillväxtpunkt. Behandlade ogräsplantor slutar växa strax efter behandling, och bladen ändrar färg till röd-rosa. Efter ca 20 dagar börjar strå och bladbaser att ruttna och lossnar lätt från bladslidan. Pinoxaden påverkar enzymet Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) som i sin tur förhindrar syntesen av fettsyror, en vital process vid syntesen av cellmembran.

Pyroxsulam tas upp av plantans gröna delar, och transporteras därefter till dess tillväxtpunkter. Ogräsplantan slutar växa strax efter behandling, och efter ca 7-10 dagar gulnar den med start i tillväxtpunkterna. Ytterligare 7-10 dagar senare börjar plantan ruttna. Pyroxsulam representerar klassen triazolopyrimidine-sulfonamider av ALS-inhibitorer. ALS-inhibitorer förhindrar Amino-Lactate-Syntesen, vilket leder till blockering av produktionen av grenade aminosyror. Detta orsakar i förlängningen plantans död.

Avoxa är ett kraftfullt ogräsmedel för vårbehandling (stadie 22-32) i höstvete, vårvete, råg och rågvete, som passar både för lerjordar med renkavle som mulljordar med flyghavre. Den flytande formuleringen gör Avoxa praktisk att använda eftersom allt finns i samma förpackning och inga ytterligare tillsatsmedel krävs.

Avoxa har mycket god effekt på åkerven, renkavle och kvickrot och ser till att det inte blir några förkrympta flyghavreplantor kvar efter behandling. Avoxa innehåller två aktiva substanser - Pinoxaden och Pyroxsulam.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)