Artificiell intelligens ska hjälpa Syngenta och Insilico Medicine att skapa hållbara jordbruksprodukter | Syngenta

You are here

Artificiell intelligens ska hjälpa Syngenta och Insilico Medicine att skapa hållbara jordbruksprodukter

Pressmeddelanden
03.02.2021

• I ett flerårigt samarbete mellan Syngenta och Insilico Medicine kommer AI artificiell intelligens att användas för att utveckla hållbara jordbruksprodukter och ny teknik.

• Insilico Medicine är världsledande inom användning av AI och har utvecklat specialkunskap för att skapa nya aktiva substanser på ett snabbare och mer effektivt sätt.

• Syngenta kommer använda sig av den artificiella intelligensens stora potential för att utveckla nästa generations hållbara växtskydd.