Uppnå premiumkvalitet i din potatisodling med behandling i fåran | Syngenta

You are here

Uppnå premiumkvalitet i din potatisodling med behandling i fåran

Nyhet - Växtskydd
07.04.2022

Rätt behandling vid etableringen stärker skalkvaliteten

Etableringen är en nyckelfas för alla potatisodlare. Då läggs grunden för en lyckad säsong. Betning för att kontrollera utsädesburen smitta är en viktig metod för att nå målet. Men även behandling av jorden i fåran är ett alternativ för att kontrollera markburen smitta. Med rätt kombination skyddar du potatisen mot utsädesburna och jordburna sjukdomar redan från start. 

Nytt för i år är ett brett produktgodkännande för användning av Amistar i fåran i samband med sättning. 

Vad är Amistar InFurrow?

Amistar är välbeprövad produkt i många grödor som också har godkännande för att appliceras i fåran i potatis.

Tekniken går ut på att Amistar appliceras direkt i fåran i samband med sättning (InFurrow).

Målet med behandlingen är att behandla jorden på insidan av fåran för att främst få effekt på Rhizoctonia, så att knölen omges av en skyddande växtzon när kupformaren kommer. Rhizoctonia orsakar sjukdomar som  filtsjuka, lackskorv, groddbränna. 

I fält som behandlats med Amistar i fåran (InFurrow) så får det senare i säsongen inte användas Amistar mot Alternaria. 

Amistar in Furrow

Bilden illustrerar den behandlade zonen som markeras med en vit linje och den skyddande zonen som markeras som ett gult område. 

5 steg – så behandlar du med Amistar InFurrow

 • 1. Applicering
 • Syftet med Amistar InFurrow (i fåran) är att behandla jorden och inte knölarna. Spruvätskan och muctycken monteras på sättaren. 
 •  
 • 2. Munstycken
 • När det kommer till val av munstycken är att det bra att välja munstycken som har en grov fördelning och som inte lätt sätter igen, eftersom behandlingen sker nära jorden.
 •  
 • 3. Vattenmängd och dosering.
 • Dosering: 2.0 l/ha Amistar
 • Vattenmängd: 50-100 liter per hektar.
 •  
 • 4. Montering
 • Det finns olika sätt att montera sättaren. 
 • Alternativ 1: Montera munstyckena ut mot sidorna i fåran som behandlar jorden innan kupformaren täcker över knölarna.
 • Alternativ 2: Montera ett munstycke som behandlar jorden före knölen, efterföljt av ett eller två munstycken som vinklas bakåt mot jorden som trycks över knölen av kupformaren.
 •  
 • 5. Blandningar
 • Amistar InFurrow kan blandas med flytande gödning.