Hade du besvärliga ogräs i våras? | Syngenta

You are here

Optimera din ogräsbehandling- och undvik avdrift

Nyhet - Växtskydd
12.09.2022

Optimerad spruttekning. Om du använder jordverkande ogräsmedel, som till exempel prosulfokarb eller klomazon, är det viktigt att förebygga vindavdrift och avdunstning

Hade du besvärliga ogräs i våras? En höstbehandling gör att du får bukt på vårens problemogräs i god tid. 

Vissa preparat kräver dock mer fokus på sprutteknik och planering, det gäller till exempel för höstbehandling med produkter som innehåller prosulfokarb. Därför är det extra viktigt att tänka på sprutteknik vid användning av prosulfokarbprodukter.