Optimera ditt kväveutnyttjande med svampbehandling | Syngenta

You are here

Optimera ditt kväveutnyttjande med svampbehandling

Nyhet - Växtskydd
21.02.2022
Elatus Era mark

Under växtodlingsåret 2022 väntar en hel del utmaningar, men också stora möjligheter. Med en svampbehandling ökar både kärnskörden och kväveskörden per hektar, visar en omfattande dataanalys som Syngenta gjort av de officiella sortförsöken. Kväveskörden ökar utan att proteinhalten sjunker. 

Under den senaste tiden har råvarumarknaden drabbats av en hög inflation. Dagens kvävepris är till exempel mer än dubbelt så högt som vid ingången av det förra växtodlingsåret. Lägg därtill faktorer som stigande elpriser och en orolig oljemarknad. Hela växtodlingskalkylen har därmed ökat rejält, både på intäkts- och kostnadssidan.

– Det är ett ganska stort hopp som vi pratar om. På ett år har kostnaderna i växtodlingskalkylen ökat med mellan 10% och 150%, beroende på vilken post vi talar om,

säger Erik Jönsson, Sales and Field Technician.

Under dessa förutsättningar, med högre insatser och därmed större risker, blir det viktigare än någonsin att göra rätt åtgärder. Om en situation missbedöms kan det leda till stora inkomstbortfall. Men, finns även möjligheter.

– Större insatser innebär också potentiellt större intäkter, till exempel om vetepriset är högt. Då får man högre utväxling på sina insatser. En svampbehandling ger ett bättre utnyttjande av kväveinsatsen och ett år som detta blir det extra mycket värt,

säger Erik Jönsson

Elatus Era

ELATUS Era

Läs mer om ELATUS Era och svampstrategier här

En effektiv försäkring

Att en svampbehandling höjer spannmålsskörden har länge varit en generell sanning och är ett påstående som stöds av otaliga fältförsök mot svamp. Svampförsöken varje år är dock relativt sett få till antalet, och Syngenta har därför analyserat de officiella sortförsöken i höstvete, vårvete och vårkorn, som är betydligt fler. Där testas svenska marknadssorter årligen med avseende på bl.a. avkastning och proteininnehåll. 

På varje försöksplats testas alla sorter både med och utan svampbehandling . En stor dataanalys har  gjorts av de sex senaste årens sortförsök, innehållande ungefär 20 000 observationer* med och utan svampbehandling. 

– I detta stora material har vi som förväntat sett att kärnskörden ökar vid en svampbehandling. Det intressanta är dock att proteinhalten inte sjunker till följd av utspädning i den högre stärkelseskörden. Istället förblir proteinhalten i princip konstant, vilket då medför att  mängden skördad kväve per hektar blir högre i svampbehandlade led - vid samma kvävegiva! Vi konstaterar att kväveskörden ökar cirka 5-10 procent, vilket blir 10-25 kilo kväve per hektar i snitt,

berättar Erik Jönsson 

Högre skörd och bättre kväveutnyttjande

Erik Jönsson fortsätter att berätta att bättre intjäning, genom både en högre skörd och ett bättre kväveutnyttjande, är resultatet av en svampbehandling. Svampbehandling blir därmed ett år som i år extra kostnadseffektiv, då kvävepriset stuckit i höjden medan kostnaderna för en fungicidbehandling ”bara” ökat 5-10%. När spannmålspriset nu dessutom är på rekordhöga nivåer blir svampbehandlingen ännu viktigare;

– Risken med att inte svampbehandla blir större med högre pris. Om du förlorar 1 000 kg per hektar i skörd blir den förlorade intäkten till följd av sjukdomsangrepp större ju högre spannmålspriset är ganska enkel matematik,

säger Erik.

Var förbered och ha en strategi redan nu

Just nu är vi inne i februari och de flesta har en klar bild över hur grödfördelningen ska se ut. Erik Jönssons rekommendation är att redan nu se över sitt grundbehov av växtskydd, för att vara redo när säsongen kommer igång och behandla vid rätt tidpunkt. 

– I höstvete handlar allt om flaggbladet, som står för nästan 50 procent av fotosyntesen. Det gäller att träffa hela flaggbladet med sprutvätskan för att ge det fullt skydd hela vägen till skörd.

När det gäller vårkorn är kornets bladfläcksjuka den viktigaste sjukdomen, som kan finnas i utsädet och därmed orsaka ett mycket snabbt sjukdomsförlopp. 

– Här bör man vara på tårna och vara beredd att köra en behandling under tidig stråskjutning, om utsädesburna angrepp gör sig påminda redan då.

För både höstvete och vårkorn gäller att fungiciden ska verka förebyggande, så timing är a och o för att få skyddet på plats innan sjukdomen hunnit utvecklas för långt!, avslutar Erik Jönsson på Syngenta.

Planera för framgång med Elatus Era

Elatus Era är en av Sveriges mest beprövade moderna fungicider för spannmål, både i försök och ute hos lantbrukare. Med toppeffekter på alla relevanta sjukdomar i både vete och korn erbjuder den lantbrukaren en enkel och trygg strategi som inte lämnar något åt slumpen.