Ogräs-Assist –ett nytt verktyg i kampen mot ogräsen! | Syngenta

You are here

Ogräs-Assist –ett nytt verktyg i kampen mot ogräsen!

Nyhet - Växtskydd
24.03.2022

Ogräs-assist –ett nytt verktyg i kampen mot ogräsen

OGRÄS-ASSIST - det digitala gräsogräsverktyget- hjälper dig i din beslutsprocess och strategiplanering mot ogräs. Du klickar i ditt fält, de grödor du odlar och de ogräs du har problem med. Vertyget rekommenderar sedan optimal produkt och dos för de gräsogräsen som du har på just ditt fält.

– Det är ett verktyg som är väldigt enkelt att använda. Du klickar bara i vilken gröda du har i ditt fält och vilket gräsogräs du har problem med. Till exempel höstvetefält med renkavle, sandlosta, flyghavre, vitgröe eller någon av de andra besvärliga arterna. Du kan dessutom välja flera ogräs. Utifrån det görs en beräkning och får du en produkt- och dosrekommendation, som du också kan få skickad till din mailadress. Det är mycket smidigt,

säger Erik Jönsson, Sales and Field Technician, Syngenta Sverige.

Pålitligt verktyg

Verktyget är utvecklat av vår tekniska team och experter inom växtskydd och ogräs. Informationen till rekommendationerna härstammar från kunskap från svenska fältförsök, utländska fältförsök och laboratoriestudier, där ogräseffekten av vår produkter undersökts.

– Vi har väldigt mycket data på de här produkterna, både från centrala Europa och England och på senare år från Sverige, berättar Erik Jönsson

– Använder man fel produkt och för låg dos får man inte ogräseffekten som man är ute efter. Det är det största problemet, sett ur lantbrukarens synvinkel. Det är komplext att välja rätt gräsogräsprodukt och att välja rätt dos i fält med fler än ett gräsogräs. Samtidigt är det naturligtvis onödigt att köra en för hög dos, både rent ekonomiskt och miljömässigt. I ogräsbekämpning är det väldigt viktigt med rätt dos för rätt situation, avslutar Erik Jönsson.

Ogräs assist

Gör ett ogrästest

Få rekommendationer och dos för ditt fält

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi