Boxer och Switch 62,5 WG – slopat krav på 10 m skyddszoner mot vatten. | Syngenta

You are here

Boxer och Switch 62,5 WG – slopat krav på 10 m skyddszoner mot vatten.

Nyhet - Växtskydd
31.01.2017

Boxer och Switch 62,5 WG omfattades tidigare av ett krav om att en 10 meter bred gräsbevuxen skyddszon skulle anläggas mot vatten året före spridning av produkterna på fält som gränsar mot vatten. I slutet av 2016 öppnade kemikalieinspektionen upp för möjligheten att ta bort det här användningsvillkoret för de produkter som tidigare omfattades av det.

Vår ansökan om ändrade användningsvillkor har nu bifallits vilket innebär att ingen Boxer eller Switch som vi säljer under 2017 kommer att omfattas av kravet på en 10 m gräsbevuxen skyddszon mot vatten vid spridning.

Enligt EU är det etiketten på förpackningen som gäller, och därför ska gamla produkter användas enligt de användningsvillkor som står på förpackningen. Detta kan dock i detta fall komma att ändras, och vi uppdaterar informationen löpande. 

Även om inte kravet om 10 meter gräsbevuxen skyddszon mot vatten gäller längre ber vi er att använda produkterna på ett klokt sätt i närheten av vatten. Använd en korrekt inställd sprututrustning, beräkna skyddsavstånd med hjälpredan och respektera de fasta skyddsavstånden på sex meter mot vattendrag och två meter mot diken och brunnar.