Syngenta investerar i forskning, utveckling och produktion av grönsaksfrö | Syngenta

You are here

Syngenta investerar i forskning, utveckling och produktion av grönsaksfrö

Nyhet - Utsäde
03.01.2017
Grønnsaker

• Syngenta investerar över SEK 200 mn (EUR 21 mn) under 2017 i forskning, utveckling och produktion av grönsaksfrö som en del av ett flerårigt investeringsprogram

• Möter en stadigt ökande efterfrågan på grönsaksfrö av hög kvalitet på global nivå

Syngenta har tillkännagett investeringar på över SEK 200 mn under 2017 i avdelningen för grönsaksfrö i Enkhuizen i Holland. Avdelningen i Enkhuizen är Syngentas största grönsaksfröanläggning på global nivå och sysselsätter över 550 medarbetare. Som led i investeringen kommer Syngenta att etablera ett nytt teknikcenter för FoU för grönsaksfrö samt modernisera de nuvarande produktionsfaciliteterna. Detta beslut ingår i ett flerårigt program där Syngenta kommer investera och utveckla verksamheten för grönsaksfrö ytterligare.

”Våra investeringar i Enkhuizen möter en stadigt ökande efterfrågan på grönsaksfrö på global nivå”, berättar David Morgan, chef for Syngentas avdelning för grönsaksfrö. ”De nya forsknings- och produktionsfaciliteterna kommer dra fördel av de senaste teknikerna och ytterligare stärka vår innovationskapacitet på världsmarknaderna för kål, bladgrönsaker, tomater och paprika.”

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Pedersen, försäljningschef för grönsaker
Mobil +45 20 15 17 63
E-post: [email protected]