Laureate tar sats mot 2019! | Syngenta

You are here

Laureate tar sats mot 2019!

Nyhet - Utsäde
02.01.2018
Laureate - ny vårbyg sort

Maltkornsorten Laureate uppförökas nu inför lansering 2019. 

Under 3 år i sortprovning har sorten visat att den avkastar i det absoluta toppskiktet. Jämnheten har varit slående med 6 % merskörd varje år jämfört med mätaren.

Figuren visar Laureate’s position i förhållande till de nuvarande maltkornsorterna, vad gäller kärnskörd och fullkornsandel. 

Seriesammanställning vårkorn 2013-2017 svampbeh. led, SLU - nuvarande större maltkornsorter

Seriesammanställning vårkorn 2013-2017 svampbeh. led, SLU - nuvarande större maltkornsorter

Laureate godkänd får både öl och whisky

Att en maltkornssort godkänns av de stora bryggerihusen är avgörande för att sorten ska bli lätt att sälja och därmed attraktiv att odla. I maj 2017 fick Laureate fullt godkännande för att användas till båda ölbryggning och whisky-destillering av Brittiska IBD (Institute for Brewing and Distilling)

- Det är en fantastisk sort vi har att erbjuda, Laureate har en stabil avkastning och attraktiva odlingsegenskaper som gör att den blir en bra eftertädare till Syngenta-sorterna Quench och Propino som länge dominerat marknaden. Att en maltkornsort hamnar på sortlistan hos ett så tongivande maltinstitut, i båda kategorierna, är extremt värdefullt för såväl odlarens avsättningsmöjligheter som pris.

Carsten Lundsteen, utsädeschef på Syngenta Norden. 
 

Lantmännen uppförökar Laureate i stor skala under 2018

Laureate har nu visat så goda resultat i såväl fält som på mälterier, att en storskalig utsädesodling nu sker i Lantmännens regi under kommande växtodlingssäsong.

Till växtsäsongen 2019 kommer det finnas god tillgång på Laureate.
...och är du osäker på uttalet hjälper vi dig här:

 

Laureate uttale - lååre-ett