Syngenta Group sätter nya mål för framtidens hållbara jordbruk | Syngenta

You are here

Syngenta Group sätter nya mål för framtidens hållbara jordbruk

Pressmeddelanden
30.06.2020
Good Growth Plan - Syngenta

Syngenta Group lanserar nya målsättningar för framtidens jordbruk med sin ”Good Growth Plan 2025” som sätter fokus på kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Detta sker i samband med jordbrukets återhämtning efter de ekonomiska och sociala verkningarna av covid-19-restriktionerna. 

Den nya Good Growth Plan innehåller omfattande nya åtaganden för att minska jordbrukets koldioxidavtryck och hjälpa lantbrukare att hantera de extrema vädermönster som orsakas av klimatförändringarna. Det är helt i linje med Europeiska kommissionens mål och den nya strategin ”från jord till bord” som Syngenta vill stödja. 

Erik Fyrwald, vd för Syngenta Group, säger: 

”Principerna och prioriteringarna i Good Growth Plan ska förankras i vårt sätt att driva verksamheten inom Syngenta i framtiden, och ska ligga till grund för alla våra beslut.

Coronapandemin har avslöjat bräckligheten i jordbrukets ekosystem. Precis som en pandemi är klimatförändringarna ett oundvikligt hot som vi måste hantera innan det är för sent. I takt med att ekonomin och jordbruket börjar återhämta sig när covid-19-begränsningarna gradvis lättar måste vi stötta de jordbrukare som har fokus på kampen mot klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald,” menar Erik Fyrwald. 

Enligt den nya Good Growth Plan åtar sig Syngenta Group att investera 2 miljarder dollar i hållbart jordbruk fram till 2025 och att leverera två tekniska innovationer till marknaden varje år. De särskilda åtagandena i den nya planen är indelade i fyra områden: 

  • Lägga fokus på innovation för lantbrukare och miljö 
  • Ha ett koldioxidneutralt jordbruk som målsättning
  • Prioritera säkerhet och hälsa i allt vi gör
  • Ingå partnerskap 
     

Detta inbegriper även ett åtagande att minska koldioxidintensiteten i verksamheten med 50 procent fram till 2030 för att stödja målen i Parisavtalet om klimatförändringar. Syngentas åtagande har validerats och godkänts av initiativet för vetenskapsbaserade mål (SBTi). Syngenta Group har också nyligen undertecknat SBTi:s åtagande att förhindra en global temperaturökning på över 1,5 grader. 

Enligt Carina Christine Skovmøller, Head of Business Sustainability på Syngenta Nordic, stödjer man i Norden fullt ut den nya Good Growth Plan och går till och med ett steg längre genom att utarbeta konkreta målsättningar för de nordiska länderna:

”Alla våra aktiviteter inom Syngenta Nordic utgår från vår strävan att förbättra hållbarheten inom jordbruket. Vi ska göra vårt bästa för att stödja dessa nya mål inom Syngenta Nordic, och vi är just nu i färd med att utforma lokala mål och initiativ för de nordiska länderna. De lanseras senare i år och kommer då att inkludera ännu mer konkreta initiativ och projekt”, säger hon.

Om Syngenta Group

Syngenta Group är ett världsledande företag inom jordbruksinnovation och har en historia som sträcker sig mer än 250 år bakåt i tiden. Koncernens 48 000 medarbetare i mer än 100 länder arbetar med att omvandla jordbruket genom banbrytande produkter och tekniker som är avgörande för att livsmedelskedjan ska kunna föda världen på ett säkert, hållbart sätt och med respekt för vår planet. Syngenta Group har kinesiska ägare, huvudsäte i Schweiz och omfattar fyra affärsenheter – Syngenta Crop Protection med huvudkontor i Schweiz, Syngenta Seeds med huvudkontor i USA, ADAMA med huvudkontor i Israel och Syngenta Group China – som betjänar kunder överallt med branschledande tjänster.