Vibrance – ett heltäckande betningsmedel | Syngenta

You are here

Vibrance – ett heltäckande betningsmedel

Nyhet - Växtskydd
03.02.2020

Med Vibranceprodukterna får du som lantbrukare ett betningsmedel som skyddar plantan mot de viktigaste svampsjukdomarna i höst- och vårsäd.