Update från fältet- svampbehandling | Syngenta

You are here

Update från fältet- svampbehandling

Nyhet - Växtskydd
12.06.2020
Erik i fälten

Syftet med en svampbehandling är att hålla bladet grönt och aktivt så att det kan fortsätta producera skörd, utan att begränsas av svampsjukdomar. 

Elatus Era kännetecknas av 3 egenskaper:

  • Komplett skydd mot alla de viktigaste sjukdomarna i spannmål.
  • Håller bladet grönt och aktivt från insidan ut.
  • Den helt nya aktiva substansen SOLATENOL™ ger ett pålitligt skydd oavsett säsong.