Tips inför ogräs och tillväxtreglering och inte riskera att skada grödan | Syngenta

You are here

Tips inför ogräs och tillväxtreglering och inte riskera att skada grödan

Nyhet - Växtskydd
10.05.2021

Svårt att komma ut med sprutan i år?  Vädret har minst sagt satt käppar i hjulen och det har varit svårt att hitta bra behandlingstillfällen på många håll runt om i landet. Det innebär att tidpunkten för både tillväxtreglering och ogräsbehandling har flyttats framåt i förhållande till grödornas utveckling.  

Här kommer tips för dig som trots senare behandlingstidpunkt än planerat vill kunna både bekämpa gräsogräs och förhindra liggsäd utan att behöva köra flera gånger eller riskera skador på grödan

Välj rätt tillväxtregleringsmedel i förhållande till grödans utvecklingsstadie

  • Planerar du att tillväxtreglera i år, eller hur du ska lägga din strategi nu, kan du testa inspire- det digitala tillväxtregleringsvertyget. Där kan du beräkna risken för liggsäd och få en rekommendation för ditt höstvetefält. Prova här
  • Tillväxtregleringsprodukten moddus start har ett brett behandlingsfönster och kan användas med gott resultat redan från sena bestockningsstadier fram till strax före axgång i höstvete. Om din gröda har passerat stadie 32 ska du inte längre använda Cycocel Plus eller Stabilan, varken ensamt eller i blandning med MODDUS Start.

Vi rekommenderar användning av 0,2 – 0,3 liter MODDUS Start per hektar för att förhindra liggsäd.

Tankblandning med MODDUS Start och flera vanliga gräsogräsmedel i höstvete kan ge skador om den utförs i stadie 31 eller senare.

I höstvete är det är möjligt att tankblanda MODDUS Start med flera vanliga gräsogräsprodukter som har verkningssättet ALS (HRAC grupp B). Dessa produkter är AVOXA, Broadway, Atlantis och Attribut Twin Plus om behandlingen utförs innan eller precis i stråskjutningens början (före att grödan når stadie 31).

Men observera! Med tanke på vädret och att många behandlingar blir utförda senare i år än planerat, uppmanar vi till extra uppmärksamhet på grödans utvecklingsstadie

Om grödan har kommit in i stråskjutningen finns det risk för en mycket kraftig stråförkortningseffekt av MODDUS Start i blandning med dessa gräsogräsmedel och skador på grödan kan inte uteslutas. 

Den ökade skaderisken förekommer endast vid tankblandning med gräsogräsmedel. 

Rekommenderade örtogräs-, svamp, insektsmedel eller mikronäring innebär inte ökad risk för skador på grödan vid behandling under stråskjutningen.

 

AXIAL 50 EC är blandbar med MODDUS Start och MODDUS M 

Om du planerat att bekämpa gräsogräs och samtidigt göra en MODDUS-behandling i tidig stråskjutning, men om din gröda redan är inne i stråskjutningen är ett bra alternativ att byta gräsogräsmedel till AXIAL 50 EC

AXIAL 50 EC är främst känd för sin pålitliga flyghavreeffekt men är också effektiv mot ett stort antal andra gräsogräs såsom åkerven, rajgräs, renkavle, kärrgröe, hönshirsAXIAL 50 EC är godkänd för användning fram till stadie 39 och kan tankblandas med MODDUS-produkterna utan ökad risk för skador på grödan.

Om du däremot har problem med vitgröe eller kvickrot är AXIAL 50 EC ett dåligt val eftersom AXIAL 50 EC saknar tillräcklig effekt mot just dessa ogräs.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Carl-Henrik eller Erik här

 

Använd alltid bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Risk för liggsäd bör alltid bedömas i fält innan användning av tillväxtreglering. Behandla alltid på gröda som är i aktiv tillväxt. Tänk på att det bara är tillåtet att tillväxtreglera max 2 gånger per säsong med minimum 7 dagars intervall. Användning av tillväxtreglerare ska göras då grödan inte är stressad av yttre faktorer såsom torka, frost, näringsbrist eller svampangrepp. 

Inspire banner

Planera din strategi med InSpire

Verktyg för planering av tillväxtreglering. Räkna ut din risk att drabbas.

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Ogräs assist

Gör ett ogrästest

Få rekommendationer och dos för ditt fält