Tidpunkten är nyckeln för att lyckas, och du får ett försprång | Syngenta

You are here

Tidpunkten är nyckeln för att lyckas, och du får ett försprång

Nyhet - Växtskydd
19.03.2020
grön mark- elatus era

Det finns förutsättningar för en fin skörd 2020. Grödorna har på många håll i Sverige kunnat växa under hela den milda vintern. Problemet är att även svampsjukdomarna har gynnats. Det gäller att vara redo från start, innan svampen angriper. Det här ska du tänka på redan nu för att lyckas med din strategi och få ett försprång.

Efter den extraordinära vintern, eller rättare sagt avsaknaden av den, får nog alla som håller på med växtodlingen vara extra observanta på sina grödor. Ett mildare väder har gjort det möjligt för både grödor och svampar att växa och kanske också komma igång tidigare. Att behandling mot svampsjukdomar sätts in i rätt tid är avgörande för skörden, det känner alla spannmålsodlare till. Tillsammans med riklig nederbörd kan det komma att få konsekvenser för grödornas behov av näring, liggsädesrisken och svampsjukdomar Det är i början av förloppet, innan sjukdomarna får fäste, som chansen finns att minimera skadorna. När grödan är helt infekterad är skadan redan skedd!

VINNARNA BLIR DE SOM BÖRJA PLANERA REDAN NU

Eftersom allt går fort när det väl sätter igång, och att fördelen att göra rätt saker i rätt tid är stora inom lantbruk kan det bli de lantbrukare som redan nu har funderat över vilka risker som kan uppstå efter den här vintern, ha ett försprång inför skörden år 2020. Den som är förberedd kommer att kunna fatta rätt beslut i rätt tid oavsett hur säsongen blir.

Vissa fältspecifika faktorer kan man som lantbrukare fundera på redan nu. Exempelvis jordart, förfrukt, om det brukar finnas sjukdomar i fältet och sortval. Vädret är också en viktig faktor. Det är ofta svårt att spå vädret, men man kan definitivt konstatera att den milda vintern i år är något man bör vara extra vaksam på. Det gäller att anpassa sin strategi för både växtnäring och växtskydd och förvänta sig tidigare angrepp av både det ena och det andra. Om vädret är gynnsamt för svampen går det snabbt. Rostsjukdomarna är de mest extrema, många vet hur snabbt det går med framför allt gulrost,

säger Oskar Björling, produktchef på Syngenta.

Behandling vid rätt tidpunkt är avgörande men det är inte alltid lätt att veta när timingen är den rätta. Bygger du din behandlingsstrategi kring Elatus Era från Syngenta får du ett kraftfullt, komplett och långvarigt skydd, ett försprång och högre skörd!

SKYDDA FLAGGBLADET

I höstvete är det centralt att skydda framför allt flaggbladet. Hela svampstrategin i höstvete måste vara fokuserad på att ge ett så effektvt skydd av flaggbladet som möjligt. Elatus Era är den produkt som fått bäst resultat i jämförbara doser i samtliga svenska officiella försöksserier i höstsådda spannmålsgrödor i år. Det som gör Elatus Era unikt är SDHI-komponenten SOLATENOLTM som rör sig långsamt i bladet och skyddar under en längre tid än andra produkter. Elatus Era ger ett komplett skydd mot både rost och bladfläcksjukdomar och håller bladen gröna längre vilket i slutändan resulterar i större skördar.

Elatus Era kan användas både tidigt och sent, men den bästa effekten får man genom behandling på flaggbladet när det har vuxit fram. Under ett år som vädermässigt avviker från det normala kan man behöva göra åtgärder som man inte är van vid redan tidigare på säsongen. Det är viktigt att hålla grödan frisk även innan flaggbladet kommit fram,

fortsätter Oskar Björling och tillägger;

Men, jag tycker att man ska spara Elatus Era till de senare behandlingarna, när flaggbladet kommit ut helt, för att utnyttja kraften och långtidseffekten i Elatus Era optimalt. Då är grödan ordentligt skyddad så att det räcker det ända in i mål om inget extremt händer. Med en sådan svampstrategi har man helt enkelt laddat för en maximal veteskörd,

avslutar Oskar Björling.

Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.