Juniväder kan bli svampväder- nu kommer gulrost och svartpricksjuka | Syngenta

You are here

Juniväder kan bli svampväder- nu kommer gulrost och svartpricksjuka

Nyhet - Växtskydd
02.06.2021

Vädret under våren 2021 har varit väldigt ostadigt och nederbörden har varit större än normalt i de stora spannmålsdistrikten, vilket bidragit till en mycket hög mark- och bladfukt under hela månaden.

Det blöta vädret som nu följs av varmare temperaturer gynnar dock svampsjukdomarna svartpricksjuka och gulrost. Problemen med gulrost har inte varit så stora de senaste åren men kan slå hårt mot vissa sorter.

Nu gäller det att vara uppmärksam! Därför har vi samlat lite information nedan att tänka på nu när vädret slår om och gynnar svampen.

Symptomen av svartpricksjuka syns först långt efter att infektionen skett

Kanske har du hört att man säger att det tar ungefär 3 veckor från att infektionen sker fram tills symptomen av svartpricksjuka blir synliga? Men! Tiden varierar faktiskt från ca en halv till en och en halv månad! 

Det beror främst på grund av temperaturen. Temperaturen är avgörande för hur snabbt svampen växer, snabbast går det vid temperaturer runt 18-20° c.

Sannolikt har många blad redan nu infekterats och med stigande temperatur och veckans höga luftfuktighet borde de synliga infektionerna på bladen öka ganska snabbt nu i månadsskiftet maj-juni.

Om vädret fortsätter att vara gynnsamt för sjukdomen kommer det sannolikt att vara en mycket lyckad strategi att skydda flaggbladet med ett effektivt och långtidsverkande svampmedel så snart hela flaggbladet vuxit fram alltså när huvuddelen av veteplantorna nått stadie 39.

Prioritera flaggbladet

Vetet befinner sig nu i mitten av stråskjutning, men utvecklingen går väldigt fort. Om det förekommer gulrost eller stora angrepp av DTR kan en tidig svampbehandling (innan DC 39) kan vara motiverad. Viktigt vid en sådan behandling är att man väljer SDHI-fria produkter, eftersom det är viktigt att spara just SDHI-behandlingen till dess att hela flaggbladet är utvuxet.

I de allra flesta fält är det dock en enkelbehandling med SDHI-produkt mellan DC 39-49 som är huvudrekommendationen. Man bör dock eftersträva att behandla så snart som möjligt efter att flaggbladet är fullt utvuxet, för att ge flaggbladet ett förebyggande skydd mot svampangrepp.

Håll koll på brunrost och DTR

Brunrost och DTR kan också tillväxa, men gynnas av högre temperaturer. DTR har ökat i betydelse under de senaste året enligt växtskyddscentralens graderingar och ska tas på stort allvar igen, särskilt i fält där vete odlas efter vete och särskilt om det finns halmrester kvar på ytan i fältet. Symptomen av svartpricksjuka syns först långt efter att infektionen skett

Kanske har du hört att man säger att det tar ungefär 3 veckor från att infektionen sker fram tills symptomen av svartpricksjuka blir synliga? Men! Tiden varierar faktiskt från ca en halv till en och en halv månad! 

Det beror främst på grund av temperaturen. Temperaturen är avgörande för hur snabbt svampen växer, snabbast går det vid temperaturer runt 18-20° c.

Sannolikt har många blad redan nu infekterats och med stigande temperatur och veckans höga luftfuktighet borde de synliga infektionerna på bladen öka ganska snabbt nu i månadsskiftet maj-juni.

Om vädret fortsätter att vara gynnsamt för sjukdomen kommer det sannolikt att vara en mycket lyckad strategi att skydda flaggbladet med ett effektivt och långtidsverkande svampmedel så snart hela flaggbladet vuxit fram alltså när huvuddelen av veteplantorna nått stadie 39.

Prioritera flaggbladet

Vetet befinner sig nu i mitten av stråskjutning, men utvecklingen går väldigt fort. Om det förekommer gulrost eller stora angrepp av DTR kan en tidig svampbehandling (innan DC 39) kan vara motiverad. Viktigt vid en sådan behandling är att man väljer SDHI-fria produkter, eftersom det är viktigt att spara just SDHI-behandlingen till dess att hela flaggbladet är utvuxet.

I de allra flesta fält är det dock en enkelbehandling med SDHI-produkt mellan DC 39-49 som är huvudrekommendationen. Man bör dock eftersträva att behandla så snart som möjligt efter att flaggbladet är fullt utvuxet, för att ge flaggbladet ett förebyggande skydd mot svampangrepp.

Håll koll på brunrost och DTR

Brunrost och DTR kan också tillväxa, men gynnas av högre temperaturer. DTR har ökat i betydelse under de senaste året enligt växtskyddscentralens graderingar och ska tas på stort allvar igen, särskilt i fält där vete odlas efter vete och särskilt om det finns halmrester kvar på ytan i fältet. 

Fältuppdatering från Erik- hör det senaste och få tips i videon nedan

ELATUS Era- för det mest kompletta och varaktiga skyddet av hela flaggbladet

  • ELATUS Era, som introducerades på den svenska marknaden för fyra år sedan, är ett av de mest beprövade svampmedlen av de så kallade SDHI-medlen på den svenska marknaden och står sig fortfarande starkt i konkurrensen. 
  • ELATUS Era har varit den fungicid som i genomsnitt gett högst skörd i officiella svampbehandlingsförsök som utförts i Sverige sedan fungiciden introducerades på marknaden. År 2019, som var det senaste året då vi hade stora merskördar för svampbehandlingar i försöken, var ELATUS Era det svampmedel som gav den största merskörden i jordbruksverkets preparatprovningsförsök. Det är försök där rena produkter jämförs med varandra i hel och halv dos och de försök där produkters prestanda enklast kan jämföras med varandra. 
  • ELATUS Era presterar med så goda resultat år efter år då produkten innehåller den unika SDHI-molekylen solatenol som säkerställer en mycket hög effekt mot alla svampsjukdomar oavsett om det är svartpricksjuka, DTR, gulrost eller brunrost. Hela bladen hålls skyddade mot svampangrepp mycket lång tid. 
  • En rätt insatt behandling med ELATUS Era i utvecklingsstadie 39 kan ge ett tillräckligt skydd av flaggbladet för att hålla det friskt hela tiden fram till mognad och skörd.
Elatus Era

ELATUS Era

Läs mer om ELATUS Era och svampstrategier här