Status i fält just nu | Syngenta

You are here

Status i fält just nu

Nyhet - Växtskydd
26.05.2020
Erik i fälten

Försommaren står för dörren med stigande temperaturer och fälten över hela landet ser fina ut! Grödorna här höga och det är dags att börja planera för både svampbehandling och tillväxtreglering. 

Här kommer en liten statusuppdatering från Skåne och Mellansverige!

I Mellansverige har det har varit en period med kyligt och relativt torrt väder under första halvan av maj. Lokalt har det kommit regn, men överlag är det torrt i markerna och mer regn behövs utan tvekan i hela odlingsområdet. En del vårsäd har grott lite ojämnt och vissa höstgrödor har lite svagt kväveupptag, men på det hela taget ser grödorna överlag mycket fina ut. Det kyliga vädret gjort att de inte lidit nämnvärt av torkan ännu. Kommer det bara regn inom 10-14 dagar är skördepotentialen fortsatt mycket hög.

På drivande, vattenhållande jordar är bestånden av framförallt höstsäd mycket frodiga och långa till följd av den milda vintern och tidiga våren. Här bedöms behovet av tillväxtreglering som relativt stort. Om behandling inte redan är gjort bör en sådan övervägas. 

Moddus Start är registrerad fram till DC49, och kan med fördel blandas med etefon-produkter i stadie 39-49 för en riktigt fin effekt.

Det är sparsamt med svampsjukdomar i nuläget, endast lite DTR som börjar utvecklas i höstvetefält med skörderester av höstvete i markytan. Även gulrost i enstaka fält av rågvete och kornrost i höstkorn. Regnen som kom i början av maj i kombination med några dagar av riktigt hög luftfuktighet gav dock spridning av svartpricksjuka i de flesta vetebestånd. I den kyliga väderleken kommer det dröja innan symptomen framträder, precis som det gjorde 2019. 

Med dessa förutsättningar bör huvudstrategin i höstvete vara en enkelbehandling med Elatus Era eller Elatus Plus i DC39-49, på fullt utvecklade flaggblad. I fält med rost eller DTR tidigare än DC39 görs en första behandling med ren triazolprodukt i DC31-37, uppföljt av huvudbehandling i DC39-49.

I vårkorn är skillnaderna mellan olika fält större vad gäller angreppsgrad och angreppstart till följd av biologin hos kornets bladfläcksjuka. Här är det viktigt att följa grödan i varje fält och sätta in behandling så snart symptomen uppträder på de översta tre bladnivåerna. Detta kan ibland inträffa redan i DC31, så det gäller att vara på hugget! Huvudalternativen är Elatus Era eller trippelstrategin med Elatus Plus blandad med Kayak och Quadris.

Läget för södra Sverige liknar situationen i mellersta Sverige. Vi har dock fått lite mer regn, men rent generellt behövs det mer regn. Höstvetet är nu i stadie 37 och bestånden ser bra ut, i de fallen där man har vete efter vete förekommer det en hel del DTR.

I Skåne kommer vårsäden också fin. Men, även här behövs det en del vatten på sina ställen. Det börjar även bli dags att tillväxtreglera i vårsäden! 

Det är tid att tillväxtreglera och svampbehandla! 
Läs mer om rekommendationer för tillväxtreglering och svampbehandling nedan