NYHET! Nytt digitalt verktyg för planering av tillväxtreglering | Syngenta

You are here

NYHET! Nytt digitalt verktyg för planering av tillväxtreglering

Nyhet - Växtskydd
22.02.2020

Tillväxtreglering vid rätt tidpunkt hjälper dig att stärka din gröda och undvika liggsäd. Ju bättre rustad grödan är – större är chansen att få ett bra slutresultat, en bra skörd och odlingssäkerhet! InSpire är det första digitala verktyget som hjälper dig att ta rätt beslut vid tillväxtreglering i ditt höstvetefält!

 

Liggsäd kan förstöra en god skörd. Därför har Syngenta tagit fram ett nytt digitalt verktyg som hjälper dig att identifiera din liggsädesrisk och optimera dina insatser. InSpire är det nya, och det första digitala verktyget som kan hjälpa dig med hur du ska tillväxtreglera i ditt vetefält. 

Du lägger helt enkelt upp din tillväxtregleringsstrategi med hjälp av den allra senaste tekniken!

Det här är Inspire

InSpire hjälper dig att beräkna liggsädesrisken utifrån ett antal parametrar såsom vetesort, plats, såtidpunkt, skörd, tillväxtstadie, jordtyp och grödornas status. Genom att skriva in din data från ditt fält i InSpire, och klicka på ”beräkna”, får du en rekommendation för tillväxtreglering i ditt fält. 

Teknik och förnuft i samarbete

Med InSpire lär du dig som lantbrukare också att bättre förstå din generella liggsädesrisk i ett specifikt fält. Denna förståelse gör det möjligt att optimera användningen av åtgärder för att minska risken för liggsäd.
Din erfarenhet och kompetens, tillsammans med InSpires fördelar, ökar chanserna för stråstyrka hela vägen till skörd

Dessa rekommendationer är enbart en guide - risk för liggsäd bör alltid bedömas i fält innan användning av tillväxtreglering. Behandla alltid på gröda som är i aktiv tillväxt. Tänk på att det bara är tillåtet att tillväxtreglera max 2 gånger per säsong med minimum 7 dagars intervall. Användning av tillväxtreglerare ska göras då grödan inte är stressad av yttre faktorer såsom torka, frost, näringsbrist eller svampangrepp. Läs alltid etikett och produktinformation före användning.

En enkel guide som optimerar din skörd

Syngenta har inför säsongen också tagit fram en guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt tillsammans med Inspire. Via guiden kan du enkelt följa varje steg från planering och vidare genom de olika tillväxtfaserna.
Vill du veta mer?