Maxim 100 FS – Fördelarna med att beta sin potatis | Syngenta

You are here

Maxim 100 FS – Fördelarna med att beta sin potatis

Nyhet - Växtskydd
06.04.2020

Maxim 100 FS är en flytande betningsprodukt för betning av potatis med effekt på de vanligaste utsädesburna sjukdomarna i potatis, såsom Rhizoctonia (groddbränna, filtsjuka) och vanlig skorv. Som den enda betningsprodukten på marknaden har Maxim 100 FS även effekt mot silverskorv vilket förbättrar skalkvalitén och lagringsdugligheten. 

Genom att behandla mot utsädesburna sjukdomar säkerställer man en god uppkomst och hög skörd, men även en optimal storleksfördelning. 

Om du behandlar ditt potatisutsäde med Maxim 100 FS kan du leverera potatis av hög kvalité under en längre tid med bättre lagringsduglighet.

Maxim tabel

Använding

Doseringen är 0,25l/ton utsädespotatis. Eftersträva god täckning av knölen för optimal effekt.