Har du din tillväxtregleringsstrategi redo? | Syngenta

You are here

Har du din tillväxtregleringsstrategi redo?

Nyhet - Växtskydd
07.04.2020

Våren är på ingång - det här ska du tänka på när du planerar din tillväxtregleringsstrategi

Våren är här och vårbruket är i full gång, i år ser det även ut som att vårbruket ligger väldigt jämnt i tid mellan de södra och norra odlingsområdena i Sverige. Vintern har på många håll uteblivit vilket har gett en tidig start och på många platser mycket fina bestånd av höstgrödor.

I och med att temperaturerna börjar stiga och tillväxten sätter fart börjar det bli dags att se över sin tillväxtregleringsstrategi. Tidiga behandlingar med Moddus Start i bestockningsfasen (BBCH25-30) kan tjäna flera syften. Dels att stärka ett svagare bestånd med en bättre rotutveckling och bestockning, men även som ett första steg i en strategi för att undvika liggsäd i kraftiga bestånd. 

Det är viktigt att vid behandling tänka på att vi har tillväxten med oss! Undvik att behandla i kalla perioder -  vänta på än lite mer ”vårväder” som inte har kyliga nätter.

Jonas är redo för säsongen- det här ska han göra

Hur ska du tänka när du planerar din strategi?

Vi besökte Jonas i Västergötland, som berättade lite om sina erfarenheter och hur han tänker inför säsongen! 

Se videon här

InSpire- det nya tillväxtregleringsverktyget

Med inspire lär du dig som lantbrukare också att bättre förstå din generella liggsädesrisk i ett specifikt fält. denna förståelse gör det möjligt att optimera användningen av åtgärder för att minska risken för liggsäd!

I videon nedan kan du se hur den kan hjälpa dig när du planerar inför din tillväxtreglering - den stämde med Jonas beräkningar!

Se videon här