Planera för framgång för spannmålssäsongen 2020 | Syngenta

You are here

Planera för framgång för spannmålssäsongen 2020

Nyhet - Utsäde
14.01.2020

År 2019 var en säsong med fina grödor och en hög skördepotential. Sällan har vi skådat så stora spannmålsskördar över hela Sverige! Men, hög skördepotential innebär också ett stort sjukdomstryck, främst från svampsjukdomar.

Det är styrkan och långtidseffekten av en svampbehandling som avgör hur bra merskörden blir. Se i videon nedan resultaten från tre spannmålsodlare år 2019, där svampstrategi med Elatus Era resulterade i en skörd på över 11 ton.

Till vänster syns en obehandlad nollruta och i mitten syns ett obehandlat flaggblad. Till höger syns grödor behandlade med Elatus Era.

Till vänster syns en obehandlad nollruta och i mitten syns ett obehandlat flaggblad. Till höger syns grödor behandlade med Elatus Era.

 

De vanligaste svampsjukdomarna som drabbar spannmål är bladfläcksjukdomar, men även olika typer av rost. Variationerna är dock stora från år till år. Svamp sprids antingen med vinden eller överlever i stubb och halmrester. Är våren och försommaren kall och fuktig med riklig nederbörd och med efterföljande temperaturer kring 15–20°C, är förhållandena extra gynnsamma för svampen. Det är alltid lurigt att på förhand veta hur kraftigt ett angrepp blir och när det startar. Det gäller att planera för framgång från början och inte ta alltför stora risker.

Tre ton i merskörd

År 2019 var en säsong med fina grödor och en hög skördepotential. Men också en hel del svampsjukdomar, och det syntes i försöken. I mitten av juli förra året, när symptomen av svampangrepp exploderade över hela Sverige, utfördes officiella fungicidförsök med olika svampmedel som idag finns på marknaden. Dessa omfattande försök visade ännu en gång att Elatus Era är en mycket pålitlig produkt eftersom den ger ett mycket effektivt och säkert skydd som håller hela bladen fria från angrepp av bladfläcksjukdomar och rost längre.1

– Jag kan inte säga när vi senast såg så stora merskördar. Våra höstveteförsök visade upp till tre ton per hektar i merskörd för de högsta doserna av fungicider, vilket är väldiga höga siffror,

säger Erik Jönsson, Sales and Field Technician på Syngenta Sverige.

Hemligeten finns i molekylen

Hemligheten? SOLATENOLTM, som är den nyaste SDHI-substansen inom EU med bred effekt mot alla viktiga svampsjukdomar, utgör basen i Elatus-produkterna Elatus Era och Elatus Plus. Produkten ger grödan ett skydd som håller din gröda frisk längre oavsett säsong, utan att man behöver behandla med andra produkter. Molekylen SOLATENOL ger en kraftfull effekt mot svampsjukdomar och har avancerade egenskaper som gör att den fungerar på ett i det närmaste optimalt sätt inne i växten vilket ger en bra långtidseffekt.

– Som lantbrukare ska man fokusera på rätt behandlingstidpunkt, från fullt utvecklat flaggblad, och att anpassa dosen efter sjukdomstrycket. Gör man det kan man känna sig trygg med att Elatus Era håller effekten hela vägen till skörd. Det har vi sett både i försök och i fält, inte minst under ett år som 2019 som ställt väldigt höga krav på svampmedlen, 

säger Erik Jönsson.

Tar kampen mot rost

Förutom en enastående långtidseffekt, som håller hela bladen gröna längre, är Elatus Era en heltäckande produkt. En behandling ger ett komplett skydd mot de vanligaste svampsjukdomarna, såsom svartpricksjuka och rost. Rost är en sjukdom som är nyckfull och kan angripa nya såväl som gamla sorter beroende på vilka raser av svampen som dominerar ett visst år. Till exempel är vissa av de nya höstvetesorterna känsliga för just rost.

– Använder man Elatus Era har man täckt in hela sjukdomsspektrat och man har ett brett skydd. Följer man rekommendationerna kan man känna sig trygg med att långtidseffekten kommer att hålla i sig och ge höga skördar, 

avslutar Erik Jönsson.

Ola skördade över 11 ton

Under förra våren och sommaren har vi följt tre höstveteodlare i olika delar av Sverige, där de har delat med sig av sina tankar och strategier under säsongen. Vad har då dessa tre lantbrukare gemensamt förutom att de är duktiga växtodlare – jo, de testade Elatus Era med stor framgång och höga skördar! Se deras strategier fram till en hög skörd i videon här.