Odlare: ”Maltkornsskörden grundläggs redan vid sådden" | Syngenta

You are here

Odlare: ”Maltkornsskörden grundläggs redan vid sådden"

Nyhet - Utsäde
02.04.2020
Traktor i marken

Vill man som lantbrukare komma åt den prispremie som maltkorn ger, gäller det att ha höga kvalitetsambitioner vid varje odlingsinsats från sådd till skörd – och även därefter. Noggrannhet med både odling och lagring är nyckeln till framgång och lönsamhet i maltkornsodling!

Lantbrukaren Ebbe Persson är en av många lantbrukare som har maltkorn på ca 25 % av gårdens areal. Väl medveten om att det är kvaliteten som avgör slutpriset, har han fullt fokus på attvärna om den hela säsongen. Laureate från Syngenta som Ebbe odlar, heter den nya maltkornssorten som har alla möjligheter att bli maltkornsodlares favorit.

Att utsädet är grunden för en bra gröda är en välkänd sanning. Dagens kontraktsodlingar av olika specialkvaliteter har ytterligare höjt kraven på utsädet. Det ska ge en jämn och väletablerad gröda som är frisk, stabil och jämn i kvaliteten vid olika årsmåner. De samlade odlingsåtgärderna ska resultera i ett maltkorn med ’rätt kvalitet’ och t.ex. ha en proteinhalt mellan 10-11 % och så hög fullkornsandel som möjligt. Det ger mälterierna goda förutsättningar att producera malt till bryggerierna.

Det gäller också för odlaren att hålla kvalitetsskärpan efter skörd, se till att torkningen och nedkylning utförs på optimalt vis och att kornet lagras vid tillräckligt låg temperatur ända till leveranstillfället. På Egonsborg har man en 4-årig växtföljd innehållande maltkorn. Nya potentiella marknadssorter av maltkorn bevakas och 2018 gick man över till Laureate. Anledningen var att sorten visat god avkastning och hög kvalitet.

Tidig sådd och aktiv skötsel säkrar lönsamheten

Ebbe Persson, Egonsborg, Trelleborg, är en av många skånska lantbrukare som har maltkorn på ca 25 % av gårdens areal. Väl medveten om att det är kvaliteten som avgör slutpriset, har han fullt fokus på att värna om den hela säsongen. Egonsborg har ett ganska tidigt läge vid den skånska sydkusten och Ebbe beskriver etableringen som den viktigaste av odlingsåtgärderna:

När fältet är väl upptorkat harvar vi 1-2 ggr och kombisår därefter med en Rapid-maskin. Med ett NPK-gödselmedel täcks då hela det beräknade gödselbehovet bortsett från kväve,

berättar Ebbe och fortsätter:

Sår vi tidigt kan vi bygga upp beståndet via kraftig bestockning som ger en harmonisk utveckling av plantorna och även är en fördel för stråstyrkan. Normalt sett är tidig sådd förstås också en av de viktigaste faktorerna för hög kärnskörd.

Under fortsättningen av säsongen är det viktigt att ta ställning till hur stor kompletteringsgivan av kväve ska vara för att hamna rätt med proteinhalten – en beståndsbedömning efter avslutad bestockning avgör. Därutöver lägger Ebbe särskild vikt vid svampbehandling och eventuell tillväxtreglering.

När skörden bärgats, torkas kornet med tanke på att grobarheten måste bibehållas fullt ut – detta är själva grundbulten för att ett maltkorn ska fungera hos mälteriet. Temperaturbevakning och kylning vid behov är det sista, men inte minst viktiga, som går att påverka på Egonsborg innan maltkornet går in i mältningsprocessen på mälteriet.

Noggrant sortval ger handelsmöjligheter

På Egonsborg har man en 4-årig växtföljd innehållande maltkorn. År 2018 gick man över till Laureate från Syngenta då sorten visat såväl god avkastning som hög kvalitet.

Det viktigaste för mig när jag väljer maltkornssort är att den efterfrågas av handeln och därmed ligger på en bra prisnivå. Därutöver ska sorten helst kombinera hög skörd med starkt strå och stora kärnor med prima egenskaper i allt väsentligt – men någon sådan sort finns ju inte,

skrattar Ebbe.

Säsongen 2018 blev ju ett år som man bara vill glömma på grund av extrema torkan som ställde till det. Desto trevligare att 2019 blev raka motsatsen med den högsta kornskörden någonsin på gården – de olika Laureate-fälten avkastade mellan 8 – 9,5 ton/ha! En riktig kanonsort att lita på!

 

Laureate är ett nytt stjärnskott för maltkornsodlare

Syngenta står bakom många välkända maltkornssorter som odlats flitigt i Sverige (och hela Europa) på senare år – Tipple, Quench, Propino. Laureate heter det nya maltkorn som kan bli den svenska maltkornsodlarens favorit. Precis som sorterna Propino och Quench kommer Laureate från Syngentas förädlingsprogram för vårkorn och har samma goda egenskaper för kvalitet och odling.  Eftersom sorterna delvis har olika egenskaper, försöker man från företagets sida att bistå med sortspecifika odlingsanvisningar som siktar på att ta till vara varje sorts potential på bästa vis, berättar Mats Olsson Sörensson, marknadsansvarig. 

Med odlingsinsatser och skördetröska kan man påverka ganska mycket - stråstyrka, stråbrytning, axknäckning, kärnstorlek, proteinhalt, grobarhet m.m.

Insatserna skall matchas rätt i förhållande till sorten i strävan efter bästa totallönsamhet – här kan vi bistå med kunskap.

 

Odlingsegenskaper och gödslingsråd

Just att snabbt lära sig en ny sorts egenheter, och hur den svarar på odlingsinsatser, är en hjärtefråga för både lantbrukarna och mälteri- och bryggeribranschen och Syngenta genomför odlingstekniska försök och demodlingar. Till exempel har det gjorts en jämförelse med den välkända vårkornsorten Propino.

Vid samma kvävegödsling har Laureate cirka 10 procent större kärnskörd. Samtidigt har Laureate, vid samma kvävegödsling, cirka 0,5 procent lägre proteinhalt. Det betyder att Laureate bör gödslas med i storleksordningen 10-15 kg N/hektar mer än Propino,

säger Mats Olsson Sörensson.

Hög avkastningsförmåga och godkänd för såväl ölbryggning som whiskyproduktion. Vårkornssorten Laureate har alla möjligheter till att bli maltkornsodlarnas nya favorit!

Syngentas odlingstips för maltkorn

  • Starta sådden så tidigt som förhållandena medger. Lång odlingssäsong ger ofta hög skörd! Tänk på att gå ned i utsädesmängd vid sådd tidigare än normalt och även motsatt för att uppnå lämplig beståndstäthet.
  • Placera NPK-gödsel i samband med sådden men spara en del av den tänkta totala N-givan till en ev. kompletteringsgiva vid begynnande stråskjutning – detta ökar möjligheterna att träffa rätt i proteinhalt.
  • Välj en sort med god sjukdomsprofil – det eliminerar i regel inte svampbehandlingen men ger ett visst ”grundskydd”. Påminn dig själv under odlingssäsongen om att korn till malt skall vara en högkvalitativ vara av välmatade, stora kärnor som är friska och sunda samt svampbehandla därefter.
  • Överväg tillväxtreglering! En gröda med hög skördepotential och förväntad maltkornskvalitet har ett högt skördevärde som man vill bärga fullt ut. Om t.ex. bestockningen blir väldigt kraftig och/eller väderleken driver strålängden, så finns möjligheter att påverka såväl stråets tjocklek som dess slutliga längd. Då ökar förutsättningarna för god kvalitet (mindre liggsäd) och för att allt skall komma med in i tröskan (mindre stråbrytning/axknäckning).