Laureate – tar maltkornsodling till en ny nivå | Syngenta

You are here

Laureate – tar maltkornsodling till en ny nivå

Nyhet - Utsäde
06.05.2019
Laureate heter det nya maltkorn

Det är inte varje år som en ny och högavkastande vårkornssort får tummen upp av både mälterier och bryggerier. Laureate heter det nya maltkorn som kan bli den svenska maltkornsodlarens favorit. Precis som sorterna Propino och Quench kommer Laureate från Syngentas förädlingsprogram för vårkorn och har samma goda egenskaper för kvalitet och odling.

Godkänd både till ölbryggning och maltdestillering

Laureate har tagits emot mycket positivt av flera europeiska institut för mältning och bryggning. Till exempel har sorten blivit godkänd av Danish Preferred. Laureate har också sedan tidigare ett så kallat ”full approval” från Brittiska IBD (Institute of Brewing and Distilling) vilket innebär att sorten kan användas till både ölbryggning och maltdestillering. Detta i sin tur kan innebära goda exportmöjligheter för svenskproducerad malt t.ex. till destillerier i Storbritannien.

Tack vare den höga kärnskörden passar sorten också för foderkorn. Det innebär att Laureate har goda förutsättningar för att bli allmänt odlad och populär bland uppköparna.

– Lantbrukarnas viktigaste utgångspunkt i sortvalet är kontrakts- och affärsmöjligheterna, vilka nu är på plats. Nu kan odlare och övriga intressenter i branschen se fram emot framgångsrika år med Laureate,

säger Mats Olsson Sörensson, försäljningsansvarig på Syngenta.

Utmärker sig för jämn och hög skördenivå

Odlingsmässigt utmärker sig Laureate med en mycket jämn och hög skördenivå under samtliga provningsår, 2015-2018. Sorten har även goda resistensegenskaper gällande de allvarligaste sjukdomarna i vårkorn. Andelen fullkorn är hög och benägenheten för skalskador liten. Genom att tillväxtreglera maltkornet vid olika tidpunkter kan man minimera risken för såväl liggsäd som strå- och axbrytning, händelser som kan ge stora skörde- och kvalitetsförluster.

– Under säsongen kommer Syngenta att, via både parcellförsök och storskaliga fältjämförelser, fortsätta att titta på hur tillväxtreglering kan hjälpa till att säkra det stora värde som finns i en maltkornsgröda med hög skördenivå. Inför säsongen har vi på Syngenta tagit fram en enkel guide om tillväxtreglering. Här hittar du tips och tricks kring hur du ska tänka när du väljer tillväxtregleringsstrategi,

säger Mats Olsson Sörensson.

Odlingsegenskaper och gödslingsråd

Just att snabbt lära sig en ny sorts egenheter, och hur den svarar på odlingsinsatser, är en hjärtefråga för både lantbrukarna och mälteri- och bryggeribranschen och Syngenta genomför odlingstekniska försök och demodlingar. Till exempel har det gjorts en jämförelse med den välkända vårkornsorten Propino.

– Vid samma kvävegödsling har Laureate cirka 10 procent större kärnskörd. Samtidigt har Laureate, vid samma kvävegödsling, cirka 0,5 procent lägre proteinhalt. Det betyder att Laureate bör gödslas med i storleksordningen 15-20 kg N/hektar mer än Propino,

säger Mats Olsson Sörensson.

En guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt för rätt effekt på din gröda

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Din guide som hjälper dig att tillväxtreglera

Fakta om Laureate:

- Laureate togs i november 2018 upp på listan över godkända maltkornssorter inom Danish Preferred.

- Danish Preferred är en dansk organisation för intressenter kring maltkornsodling, mältning och bryggning – av stor vikt också för svensk maltkornsodling och marknad.

- IBD, The Institute of Brewing & Distilling, UK, är ett världsledande institut inom bryggning och destillering

- Avkastningspotentialen för Laureate ligger i topp bland maltkornssorter erkända i Sverige