Information med hänsyn till covid-19 | Syngenta

You are here

Information med hänsyn till covid-19

Nyhet - Syngenta
16.03.2020

Syngenta Nordic tar situationen kring COVID-19 (Corona-virus) på allvar och vi stödjer naturligtvis de riktlinjer och åtgärder som vidtas av myndigheterna.

Samtidigt har vi som jordbruksföretag ett ansvar att se till att våra kunder får de varor de behöver, så att vi kan upprätthålla produktionen inom jordbruket. Vi genomför därför ett antal åtgärder som hjälper till att minimera risken för smittspridning inom vår bransch. 

Åtgärderna är:

  • Vi ställer tillfälligt in alla kundbesök. Samtliga av våra anställda - inklusive konsulter - arbetar dock fortfarande. Även om de inte kommer att fysiskt besöka gårdar och kontor, kan de kontaktas via telefon eller e-post där de fortfarande kommer att tillhandahålla samma goda service.
  • För att minimera risken för smittspridning tar vi inte emot besök på vårt kontor utan föregående telefonavtal. Alla våra anställda arbetar hemifrån.

Det är viktigt för oss att betona att våra leveranser och arbete i dagsläget fungerar som normalt. Vi förväntar oss att ovanstående åtgärder säkerställer att det kan fortsätta på detta vis.

Som alltid är ni välkomna att ställa frågor till oss via e-mail eller telefon.