VIDEO - Svampbekämpning hos Johan Klostergård | Syngenta

You are here

VIDEO - Svampbekämpning hos Johan Klostergård

Nyhet - Höstveteresan
06.06.2018

Vi är tillbaka hos Johan Klostergård på Fimmerstad Egendom utanför Töreboda, Västergötland. Johan ger oss en statusuppdatering om hur det ser ut i hans fält och vi får följa med när han svampbehandlar höstvetet med Elatus Era.