Fin utveckling i höstveteresans fält - se nya videos | Syngenta

You are here

Fin utveckling i höstveteresans fält - se nya videos

Nyhet - Höstveteresan
05.06.2019

Efter mycket efterlängtat regn i flera delar av landet så har grödorna tagit fart, och på vissa håll gäller det även svampsjukdomarna. 

Ola utanför Lund har redan gjort sin första svampbehandling med Elatus Era och Hans-Erik i Östergötland håller koll i sitt fält för att kunna agera snabbt om det behövs en behandling.